👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärdering september och Oktober område: Språk

Skapad 2019-10-10 20:20 i Smulans förskola Unikum Piloter HT16
Förskola
Under september och oktober månad har vi fokus område språk. Läroplans målet för denna period har varit: ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften, Här utvärderas detta område. Vad vi fokuserat på med barnen, barnens reaktioner och reflektion kring arbetet med språk.

Innehåll

Utvärdering- Språk ( september och oktober ht-19)

Var är vi och hur kom vi hit?

Bakgrund/Nuläge

 

Aktiviteter, mål, lärprocesser, vad gruppen behöver osv

Utveckla vårt språk.

Prioriterat läroplans mål inom området:

Barnen ska ges förutsättningar att utveckla; 

-ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 

Genomförande:

Vad gör vi?

Hur gör vi?

Varför gör vi?

När gör vi?

Var gör vi det?

 

 

 

Metod

Barnen jobbar med..

Material, tillvägagångssätt 

 

Dokumentation

Hur har vi dokumenterat?

 

Vi har tittat på: 
Vad är mest intressant för barnen? Vad fångar barnen upp? vad tycker dem är roligast?
Vilka lärprocesser är barnen 
inne i och vad är det barnen försöker förstå? 
Vårt förhållningssätt: 
Hur utmanar vi barnen? 
Hur 
inspirerar vi barnen? 
På vilket sätt fångar vi barnens uppmärksamhet?

 

Dokumentation från området:

 

Reflektion och analys:

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18