Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön flagg 2019 Tussilago

Skapad 2019-10-10 21:01 i Rindö förskola Vaxholm Stad
Barngrupp, ålder och antal barn: Beskrivning av tema/projekt – vad är det vi har fokus på?
Förskola
Vi vill utmana barnen på vår Grön flagg-resa och i det miljöarbete vi har på Rindö Förskola.

Innehåll

Varför?

Vår förskola deltar i Håll Sverige rents projekt Grön flagg som riktar sig till just skolor och förskolor. Vi lever i en värld där våra resurser håller på att ta slut och vi kommit till en punkt där miljön börjar tas på allvar. Det är viktigt att skolor och förskolor också engagerar sig för miljön och framförallt för barnens framtid.

Förskolans utvecklingsområden

Utvecklingsområde 1: Livsstil och hälsa - rörelseglädje - Vi vill att barnen ska få med sig en hälsosam och hållbar inställning till sin hälsa och välmående. En chans att minska stillasittandet och skapa förutsättningar för ett liv i rörelse.

Utvecklingsområde 2: Djur och natur - Vi vill bidra till ett mer hållbart samhälle genom att ta hand om allt levande (djur och natur) som finns runtomkring oss.

Utvecklingsområde 3: Konsumtion och resurser - Vi vill bidra till ett mer hållbart samhälle där barnen lär sig att vi kan göra skillnad för vårt klimat och vår planet.

Vad?   

Förskolans utvecklingsområden

Utvecklingsområde 1: Livsstil och hälsa - rörelseglädje - Vi vill lära barnen om rörelseglädje, hälsosam kost och ge dem en känsla av välmående.

Utvecklingsområde 2: Djur och natur - Vi vill att barnen ska lära sig att visa respekt och värna om djur, natur och närmiljö. Vi vill också lära barnen om ekosystem, hur allt hänger ihop och är beroende av varandra.

Utvecklingsområde 3: Konsumtion och resurser - Vi vill lära barnen att minimera matsvinn, papperskonsumtion, spara energi (el, vatten), värna om material och leksaker.

Hur?

Förskolans utvecklingsområden

Utvecklingsområde 1: Livsstil och hälsa - rörelseglädje -  På ett lekfullt sätt utforskar vi rörelse tillsammans med barnen. Fokus på rörelse på olika plan, t.ex. dans, yoga, hinderbanor, grupplekar, skogsutflykter, röris.

Utvecklingsområde 2: Djur och natur - Vi går till skogen, planterar för att bidra till att fjärilar, bin och insekter fortsätter att leva och frodas. Kanske fixa ett bihotell? Vi utforskar djurhagarna runtomkring oss.

Utvecklingsområde 3: Konsumtion och resurser - Vi pratar med barnen om konsumtion. Hur mycket behöver man ta? (toapapper, ritpapper, handpapper, vatten, mat på tallriken). Vi lär barnen att vara rädda om vårt material och hur det i förlängningen gör att vi konsumerar mindre och sparar på vår planet.

 

 

 1 . Livstil hälsa och rörelseglädje : Vi rör oss till styrda lekar och aktiviteter .

 Vi dansar till dansa med Bamse, vi gör rörelseaktiviteter med bamses uppdragskort. Vi rör oss till röris på våra iPads, vi anordnar lekar och hinderbanor.

Barnen rör sig även spontant i lek. att springa, hoppa, cykla, klättra i träd och upp och ner för bergen. 

En gång i veckan har vi planerad styrd rörelseaktivitet. Det kan vara tex gör si gör så 

.

 

           

2. Djur och natur

Vi utforskar naturen och olika djur runtomkring oss på ön.

Vi går till skogen och barnen får olika uppdrag i naturen , vi tittar på olika slags växter och träd , barnen upptäcker insekter med mera som vi gemensamt tar reda på fakta kring. Vi arbetar med natur och djur efter årstid.

 

 

3. Konsumtion och resurser

Vi tränar på att minska vår konsumtion. T.ex. genom att lära barnen att stänga av vattnet, ta lagom med papper att torka sig med, ta så mycket mat man orkar äta upp, utnyttja båda sidor av ett ritpapper och rita över hela pappret. Barnen skrapar sin tallrik varje dag efter maten , helst så lite som möjligt ska slängas .

Vi källsorterar.  Barnen  är delaktiga och turas om att  gå till återvinningen. 

 

 

När  ? På tisdagar anordnar  vi ledda aktiviteter med dans och rörelse , ibland flera gånger per vecka.

På onsdagar går vi i regel på skogsutflykt.

Vi har fram tills 27 mars 2020 på oss att slutföra vår Grön flagg-resa. Eftersom vi inte har så stor tidspress på oss kan vi låta projekten pågå parallellt med andra pågående projekt. Vi kan låta barnen styra i stor utsträckning utifrån deras intressen.  

Pedagogisk dokumentation:

Vi dokumenterar genom att fota, filma och anteckna reflektioner kring det vi utforskar. Detta sammanställs sedan i bloggar, lärloggar och/eller i vår Grön flagg-resa på www.hsr.se/gronflagg.

Arbetslaget ansvarar tillsammans för att dokumentationen blir gjord.

Anteckningar från Grön flagg-möten sammanställs under ALL-fliken.

 

Vi på Tussilago har tagit foton på barnen vid skogsutflykter, då de fått olika uppdrag att hitta olika slags träd etc.

Vi har också dokumenterat då barnen upptäcker och insekter, och tar reda på fakta kring dem.

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: