Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tre världsreligioner

Skapad 2019-10-10 21:27 i Parkskolan Norrtälje
Det finns både likheter och skillnader mellan religioner. Du ska få lära dig enkla fakta om de tre stora religionerna kristendom, islam och judendom.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Genom undervisningen ska du bli uppmärksammad på hur människor inom olika religiösa traditioner uttrycker sin religion och tro på olika sätt. I detta arbete kommer du att lära dig om de tre stora världsreligionerna kristendom, judendom och islam. Vi kommer att arbeta med att hitta likheter och skillnader mellan dessa tre religioner. Du kommer även att få arbeta lite extra med kristendomens berättelser och hur den har påverkar vårt svenska samhälle. Parallellt med detta så kommer vi att titta lite närmare på myter, väsen och olika sägner.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska

 • kunna återberätta några viktiga berättelser från kristendom, islam och judendom
 • kunna namnge betydelsefulla personer från de olika religionerna
 • jämföra de olika religionernas högtider, symboler, heliga byggnader, platser och skrifter
 • skapa en förståelse för myter, väsen och sägners roll

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att

 • se filmer om de olika religionerna samt olika myter, väsen och sägner
 • lyssna på berättelser
 • samtala och diskutera om likheter och skillnader mellan de olika religionerna

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du

 • återger innehållet ur några berättelser inom kristendom, islam och judendom
 • jämför och ser likheter och skillnader mellan de olika religionerna
 • kan berätta vilka högtider och symboler som är viktiga inom dessa religioner
 • berättar och beskriver några myter och sägner du tycker är spännande.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3

Matriser

SO
Kopia av Religion- judendom, kristendom och islam.

Du är på väg....
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kristendom, judendom och islam.
Du behöver stöd av pedagog för att kunna ge något exempel på någon högtid, symbol eller central berättelsen från kristendom, judendom och islam.
Du kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, judendomen och islam.
Du kan exempel på någon symbol, flera högtider och centrala berättelser från kristendomen, judendom och islam.
Platser för religionsutövning.
Du behöver stöd av pedagog för att beskriva någon plats för religionsutövningen.
Du kan beskriva några platser för religionsutövning. Du kan koppla samman dessa religioner som utövas i närområdet.
Du kan utförligt beskriva några platser för religionsutövning. Di kan koppla samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Göra jämförelser
Du behöver stöd av pedagog för att kunna se likheter och skillnader mellan de tre religionerna.
Du kan ge några exempel på likheter och skillnader mellan de tre religionerna.
Du kan ge fler tydliga exempel på likheter och skillnader mellan de tre religionerna.
högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom.
Du behöver stöd av pedagog när du samtalar om några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom.
Du kan ge några exempel på högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom.
Du kan ge fler tydliga exempel på högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom.
Psalmer
Du kan med stöd av pedagog känna igen någon av våra vanligaste psalmer.
Du han sjunga med i någon av våra vanligaste psalmer.
Du kan texten och kan sjunga några av våra vanligaste psalmer.
Myter och sägner
Du kan med stöd av pedagog namnge någon myt eller sägen..
Du kan berätta om någon myt eller sägen som intresserar dig.
Du kan berätta och förklara om några olika myter och sägner som du tycker är spännande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: