👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

JAG Vecka 42

Skapad 2019-10-10 21:51 i Sörgården förskola Falköping
Förskola
Få en förståelse för sin egen identitet och självkänsla . Jag- du- vi.

Innehåll

 

 

Syfte

Vi vill att barnen ska få en stark självkänsla och få tilltro till sin egen förmåga samt förståelse för sin omgivning för att växa som individer.

 

   

Barnens intressen initiativ, behov

 

 

 

 

Barnens intresse, initiativ  och behov styr dagen och fångas även upp på nu genom observationer (lägger en grund till kommande projekt)

Fortfarande är det introduktionstiden där rutiner och upprepning ger trygghet och anknytningen fördjupas.

Förståelse

 

 

Få en förståelse för sin egen identitet och självkänsla, vem är jag, hur ser jag ut, vad tycker jag om. Jag och du blir vi.

Förmågor

 

 

Förmåga att synas, höras inför andra, se sig som en tillgång i gruppen samt få prova på samspel med omgivningen.  

Förskollärarens förhållningssätt

 

 

Vara närvarande, delaktiga och samspela med barnen, utmana dem till att våga utforska och lära känna sig själv och sin omgivning . Hitta naturliga mötesplatser. Vara lyhörd för anknytningen och trygghetsbehov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur gör vi vecka42:

* Genom att använda oss av smågrupper

* namnsång, lilla snigel, var är handen samt musik och sång och rörelse i fria leken 

* använda många språk

* Mötas i samlek 

* Skapande- jagteckning/ placeringskort och trycka händer.

 

uppföljning: Observation och dokumentation görs kontinuerligt. Onsdagsplanering, unikum, ansvarsvecka, handledning måndag

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18