👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria år 9

Skapad 2019-10-10 21:53 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vad har gamla texter skrivna för kanske flera hundra år sedan med oss idag att göra? Mer än vad vi tror. De berättelser som levt vidare och man fortfarande gör nya utgåvor av tar upp saker som alltid intresserat oss att höra om. Kampen mellan gott och ont, längtan efter kärlek, maktstrukturer och relationer, tävlingar och uppdrag återkommer men med olika sätt att visa människans tankar och sätt att leva sitt liv på utifrån när de skapades. Därför ger kunskap om skiftande ideal och idéer genom historien en ledtråd till olika tiders texter, och kan även förklara senare tiders tolkningar.. Vi kommer att arbeta med detta fram till vecka 41

Innehåll

Förmågor du utvecklar:

- Läsa och analysera olika texter.
- Tolka texter och placera in dem under rätt epok.
- Du får också möjlighet att öka din förståelse och insikt för andra tider och andra sätt att tänka.

Undervisning:

Du kommer att få lära dig något om de viktigaste influenserna inom litteraturen - från antiken fram till 1900-talet. Du kommer att få lära dig om olika strömningar i samhället och hur de har påverkat människors sätt att skriva och tänka. Du får också lära känna några av de viktigaste författarna och deras verk.

Bedömningens inriktning:

Du bedöms utifrån din förmåga att:

- Tolka och resonera tydligt framträdande budskap i olika verk.
- Resonera kring verken med koppling till författaren.
- Dra slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang där det skrevs.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9