👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering område Matematik

Skapad 2019-10-10 22:30 i Smulans förskola Unikum Piloter HT16
Förskola
Tema område under november och december: Matematik Här nedan är planeringen för tiden med detta fokus område. Läroplans målet för denna period är, Förskolan ska ge barnen förutsättning att utveckla: - förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, möns­ ter, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

Innehåll

Grupp:

Tema:

 

Läroplans mål och pedagogernas tankar/förväntningar:

 

Metod:

Hur ska vi jobba kring målet och förväntningarna? Hur gör vi det intressant och tillgängligt för barnen? Hur gör vi det roligt? Hur kan barnen få inflytande och känna sig delaktiga?

 

Genomförande:

Vad gör vi?

Hur gör vi?

Varför gör vi?

När gör vi?

Var gör vi det?

 

 
 

 

Reflektion, frågeställningar samt diskussion:

 

På vilket sätt genomförs dokumentation?

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18