👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt: Frågor jag fått om Förintelsen

Skapad 2019-10-11 00:42 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Under detta moment kommer vi att arbeta med att läsa och arbeta med uppgifter till boken Frågor jag fått om Förintelsen av Hédi Fried. Syftet med detta är att ni, enligt Lgr11, ska ”få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen”. Under arbetet med boken får ni förutsättningar att utveckla ert språk er förståelse för omvärlden. Ni ska också genom undervisningen utveckla era förmågor att: • formulera er och kommunicera i tal och skrift (sv/sva),
 • läsa och analysera skönlitteratur (sv/sva),
 • välja och använda språkliga strategier(sva).


Innehåll

Period: 

Vecka 41–46

 

Arbetssätt:  

·      Vi kommer att läsa boken både hemma och i skolan. 

·      Vi kommer att arbeta med aktiv läsning genom att svara på och reflektera kring frågeställningar på, mellan och bortom raderna. 

 

Mål: 

Efter avslutat moment ska du: 

·      Ha läst en skönlitterär bok som belyser människors livsvillkor och livsfrågor.

·      Använt dig av olika lässtrategier för att förstå, tolka och analysera boken.

·      Kunna urskilja boken budskap, tema och motiv.

 

Utvärderingsformer:

·     Löpande bedömning

·     Frågeställningar på, mellan och bortom raderna

 

 Preliminär lektionsplanering:

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Sv  C 9
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  C 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
 • Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  A 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  C 9
 • Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  A 9