👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Familjen

Skapad 2019-10-11 07:45 i Apelskolan Falkenberg
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vi arbetar med hur familjer kan se ut och vad man använder familjens pengar till.

Innehåll

Stöd för att skriva planering(för pedagoger)som tas bort innan publicering. För att planeringen ska följa plan för förbättrad undervisningskvalitet tänk på följande förhållningssätt: inkluderande undervisning, formativ undervisning och kollaborativt lärande.

Lathund för att skapa och tilldela en planering

 

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska reflektera över hur familjen formas, förändras och lever tillsammans. 

Du ska även reflektera över demokratiska värden och principer.

Bedömning - vad och hur

Du ska förstå hur det kan vara att flytta inom landet eller till ett nytt land.

Du ska veta olika sätt som man kan betala på och vad familjens pengar används till. Du ska även veta ungefär vad olika saker kan kosta.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta

I par

i grupp

helklass

läsa

se på film

KL

diskussion

berätta

skriva

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3