👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik-Tryck

Skapad 2019-10-11 08:32 i Häggvallskolan Tjörn
Grundskola 7 – 9 Fysik
Vi kommer jobba med att utveckla följande förmågor; - använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle. - genomföra systematiska undersökningar i fysik. - använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Innehåll

Planering tryck år 8 vecka 42-46 

Mål 

Du skall utveckla din förmåga att:  
- använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.  
- genomföra systematiska undersökningar i fysik.  
- använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället. 

Konkretisering mål 

När du arbetat med detta område: 

kan du förklara och använda följande begrepp: tryck, kraft, area, kommunicerande kärl, vattentornet, barometern, lufttryck, övertryck, undertryck och vakuum 

kan du förklara hur vi märker av och använder oss av tryck i vatten och lufttryck 

kan du använda partikelmodellen för att beskriva tryck i gaser (se även s. 116 i boken) 

kan du redogöra för några historiska upptäckter inom området och hur dessa påverkat våra levnadsvillkor 

har du fått träna dig på att genomföra och utvärdera laborationer 

Bedömning 

Jag kommer att bedöma din: 

förmåga till förståelse och användande av fakta 

förmåga att delta i naturvetenskapliga samtal och diskussioner 

förståelse för det naturvetenskapliga arbetssättet 

laborativa förmåga 

förmåga att föra resonemang 

Undervisning 

Jag kommer att ha genomgångar, ni kommer att jobba enskilt med frågor om tryck och vi kommer att genomföra laborationer. Vi kommer också att ha diskussioner. Redovisning av kunskaperna sker genom diskussioner, utvärderingar av laborationer och ett prov. 

 

 

 

 

 

Planering fysik tryck v. 42-46 

 
 

vecka 

mån ½  

tis 

ons 

tors 

42 

Genomgång tryck vad är det? 

Arbeta med digilär uppgifter “tryck kapitel 1” 

svara på frågor 1-8 

Genomgång tryck vätskor 

Arbeta med digilär uppgifter “tryck i vätskor kap 2” svara på frågor 1-9 

Titta på filmen om Tryck i vätskor och gaser på SLI.SE 

svara på frågor som hör till filmen finns längre ner i detta dokument- obs ta hjälp av boken sidan 114-118 

genomgång av frågor ni svarade på i tisdags utifrån filmen. 

Viktoria genomgång utifrån sidan 114 

43 

Labb om tryck i gaser och i vatten 

 
 

Genomgång sid 115-116 vad är tryck samt tryck i gaser. 

 
 

Rep labben. 

Viktoria genomgång av sid 116-118 vattentryck samt lyftkraft. 

Genomgång lufttryck arbeta med fråga 1-11 i digilär lufttryck 

45 

Labb tryck i vätskor 

Genomgång utifrån labb tryck etanol och vatten 

Arbeta med frågor om lufttryck i digilär 

Arbeta med räkneexempel med tryck 

46 

Arbeta med reflektionsuppgift kring tryck 

Repetition, instuderingsfrågor 

Repetition, instuderingsfrågor 

test tryck läs på; sidan 114-118 i fysikboken samt kap “tryck och värme” (avsnitt 1-3) i digilär om  tryck 

 
 

 

 

Uppgifter

  • prov fysik-tryck 14 november