👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skoldialog

Skapad 2019-10-11 08:37 i Viktoriaskolan Grundskolor
Grundskola 7 – 8 Svenska som andraspråk Svenska
Hur skriver man en dialog? Hur gör man det intressant att läsa vad två eller fler personer pratat om? Vi ska öva oss i att skriva en dialog genom att använda oss av "pratminus" och genom att ha två olika karaktärer som pratar, en vuxen och en elev.

Innehåll

Om dialog

  • Talspråk, slang, dialekt fungerar. Sättet att prata ger en bild av personen.
  • Duktiga författare använder individualiserad dialog. Det betyder att olika personer pratar på olika sätt. En ung människa talar på ett sätt, medan en äldre människa talar på ett annat. Män och kvinnors språk skiljer sig och sättet man pratar i stadshuset skiljer från hur man pratar i Vivalla eller Brickebacken.
  • Ovana skribenter har för mycket dialog och för lite berättande text runt.

Hur gör man när man skriver dialog?

  • Använd tankstreck/talstreck pratminus (–, vilket är ett specialtecken). Börja med ett indrag 3 tecken.
  • Om meningen innan innehåller ett sägeverb (säga, tala, ropa, viska etc) ska den avslutas med kolon (:)
  • Innan eller efter de flesta repliker ska de framgå vem som talar och hur det sägs.
  • När repliken slutar och en förklarande kommentar kommer ska dessa skiljas åt med ett komma (,). Ett exempel: ”Vem tror snubben att han är, säger Pierre och spottar.

Din uppgift

Du ska alltså skriva en kort skoldialog. Din dialog ska utspela sig på Viktoriaskolan. Det ska vara minst en tonåring i åk 7 (t ex du själv) och minst en vuxen. Det ska handla om en vardaglig situation, t ex att en elev träffar en lärare på morgonen i korridoren, att en elev samtalar med en mattant i matsalen o.s.v. Dialogen ska innehålla minst tio repliker. Det ska vara en bra blandning mellan repliker och berättande. Se baksidan – där är replikerna kursiverade.

Tips! Försök att använda olika ordval när elev/elever talar och när den vuxne talar.

Skicka in din dialog på Classroom

Du kommer att få tillbaka dialogen rättade. Sedan ska du bearbeta den och skicka in den igen. Efter det ska du skriva en ny dialog som jag kommer att bedöma med betyg

Syfte

Du ska lära dig att formulera dig och kommunicera i skrift.

 

Centralt innehåll

 

  • Skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­byggnad och språkliga drag.

  • Bearbeta egna texter till innehåll och form. Ge och tar emot respons på texter. Redigering och disposition av texter med hjälp av dator.

  • Språkets struktur med stavningsregler och skiljetecken.

Matriser

Sv SvA
Skriva rätt

E
C
A
Skriva - textkvalietet
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.