Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig och skriftlig framställning

Skapad 2019-10-11 09:07 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Moderna Språk - Tyska
Egen produktion av texten och redovisningar

Innehåll

Centralt innehåll som är kopplat till uppgifterna

Kommunikationens innehåll

·        Kända ämnesområden; vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och aktuella händelser; åsikter, känslor och erfarenheter.

Produktion och interaktion

·        Instruktioner, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. Diskussioner, samtal och skrivande för kontakt och kommunikation i olika situationer.

·        Strategier för att lösa språkliga problem, till exempel med hjälp av omformuleringar och förklaringar.

·        Strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal, till exempel genom att ta initiativ till interaktion, lyssna aktivt och avsluta på ett artigt sätt.

·        Språklig säkerhet när det gäller till exempel uttal, intonation, fasta språkliga uttryck och grammatiska strukturer, mot tydlighet, variation och anpassning till syfte, mottagare och situation.

Uppgifter

  • Märchen

Matriser

ModDeu
Muntlig och skriftlig framställning steg 4

E
C
A
Muntliga och Skriftlig framställning
I muntliga ochskriftliga framställningar i olika genrer formulerar sig eleven enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer formulerar sig eleven relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer formulerar sig eleven relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Förbättringar av egna framställningar
För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: