👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ugglo

Skapad 2019-10-11 09:11 i Trollskogen 2 Borlänge
Förskola
Vi kommer att jobba mer Ugglo. Ugglo är ett roligt och lekfullt sätt att väcka barnens nyfikenhet och intresse för det skrivna ordet och berättelsernas magiska värld. Läs enskilt med barnen eller tillsammans i stora barngrupper. Ugglo Förskola har ljudbilderböcker på fler än 40 olika språk.

Innehåll

   

 

 Kartläggning av barngruppen:

 Barnen fryser ut andra barn och blir fysiska. 

Bland barnen är ibland konflikter, men bättre när vi jobbar små grupper.

våra barn behöver språk, känslor, turtagning och samspel.

Barnen är mellan 3-5 år och tre pedagoger i avdelningen och en resurs 

 

Mål

 Att alla barn känner sig välkomna 

Att alla barn är trevliga mot varandra

Att ingen känner sig ensam 

Att alla lekar tillsammans

Att alla barn är delaktiga och inkluderad i verksamheten

 

Genomförande

Vi komma titta ett avsnitt om vänskap (ugglan och kompisproblemet) varje tisdag (förmiddagen)

 •  Vi kommer arbeta i 3 grupper (5 barn och 1pedagog)
 •   Vi ska läsa en bok per vecka/gruppvis
 • Vi ska samtala om med barnen om boken vi har läst
 • Vi ska spela teater om just vänskap och känslor
 • Vi skapar kollage om känslor och ställa frågor

 

 

 

Metod

Vi vill att arbetet skall ske kontinuerligt och väljer att jobba tre förmiddagar i veckan i samma grupper.

Barnen får reflektera kring hur vi är mot varandra, hur det känns att vara utesluten samt hur jag kan göra en kompis glad. Detta genom både samtal i gruppen och genom skapande. 

Vi ska dramatisera för barnen om hur en bra kompis ska vara och spela teater för dom så det hjälper med att visualisera och visa med gester

Genom att få arbeta i en mindre grupp och skapa lite mysig stämning tänkte vi att vi skulle skapa ett avslappnat och lite speciellt tillfälle i vår läs/mys rum. 

Vi kommer även att ha viloläsning och där försätter vi att samtala med barnen just kring om känslor och vänskap. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18