👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal i decimalform

Skapad 2019-10-11 09:14 i Duveds skola Åre
Tal i decimalform
Grundskola 5 Matematik
I femmans andra arbetsområde arbetar vi med tal i decimalform

Innehåll

 

Tal i decimalform

 

Tidsplan: från vecka 42-49.

 1. Förväntat resultat:

 • Se sambandet mellan tal i decimalform och bråkform

ex: 1/100 = 0,01.

 

 • Veta vilket värde en siffra representerar beroende av sin position, i ett tal, sin plats. 

ex: skriv talet i utvecklad form 19,53. 

 

 • Beräkna tal i decimalform med de fyra räknesätten.

ex: 2,4/6 och 0,5 * 3 och 2 - 0,3 och 0,6 + 0,6 

 

 • Jämföra tal i decimalform

ex: Vilket tal är störst och varför? 1,45 eller 1,5. 

 

 • Använda, förklara och motivera med hjälp av dina kunskaper och arbetsområdets begrepp. 

Begreppen:

 • Bråkform

 • Decimalform

 • Platsvärde

 • Utvecklad form

 • Position 

 • Tiondelssiffra

 • Hundradelssiffra 
2. Undervisning och övning

Du kommer att få lära dig om detta via

 

⦁ Beta matematikboken åk 5

 

⦁ Genomgångar av din lärare

 

⦁ Genom att hitta matematiken i din vardag

 

⦁ Problemlösning som sker både på egen hand om tillsammans med andra

 

⦁ Youtube-klipp för att möta andra pedagogiska metoder och presentationer

 

⦁ Rutinuppgifter, blandade uppgifter och textuppgifter

 

⦁ Samtal kring uppgifter av annan karaktär och som saknar ett enda svar

 

⦁ Träna på olika representationsformer som svar på problem

 

⦁ Hitta på egna problemlösningsuppgifter och lösa kamraters

 

⦁ Tillsammans med kamrat ta del av ett summativt prov, utgå ifrån det och utveckla det

 

⦁ Ta del av nya begrepp via genomgångar, anteckningar och samtal

 

⦁ Diagnos för att se vad du behöver träna mer på3. Visa vad du kan

Du kommer att få avsluta arbetsområdet med en skriftlig check där du löser uppgifter och problem som speglar det vi har arbetat med.

Du kommer också få visa upp dina kunskaper genom att delta på lektionerna och visa engagemang.
4. Omdöme

Du kommer att få visa dina kunskaper med hjälp av ett skriftligt prov. Hur väl du klarat av arbetsområdet baseras även på hur du arbetat under lektionerna och ditt visade engagemang.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6