👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordgloben

Skapad 2019-10-11 09:19 i Råå Montessoriförskola Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi ska arbeta med världens länder och lär oss mer om detta.

Innehåll

 

  Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

 • Beskrivning: Vi ska lära oss fakta om länderna för att lära oss om det verkliga livet, dess olika kulturer och levnadssätt. Vi ska skapa, ta fram fakta och använda de fem sinnena tex mat och frukter från de olika länderna. Reflektera och samtala med barnen kring undervisningen vi har genom att ha samlingar och diskussioner om det vi lär ut och tar fram fakta digitalt 

  _____________________________________________________________________ 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18