👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet och samhörighet!

Skapad 2019-10-11 09:20 i Regnbågen Hedemora
Förskola
Vi vill skapa och stärka trygghets- och samhörighetskänslan i barngruppen, både nyinskolade barn och de barn som varit hos oss en tid.

Innehåll

Syfte

 

För att barn ska kunna utvecklas och hitta lusten till att upptäcka och lära, måste de först och främst känna trygghet och samhörighet. Vi vill att varje enskilt barn på Regnbågen ska känna sig trygg med oss pedagoger, med övriga barn i barngruppen samt med vår ute- och inomhusmiljö.

 

Mål

 

Barnen ska känna sig trygga med pedagogerna på förskolan samt med förskolans olika miljöer.

 

Barnen ska känna och visa glädje över att vara i förskolan.

 

Vårdnadshavarna ska känna sig trygga med att lämna barnen i förskolan.

 

Metod

 

Vi anpassar inskolningen efter varje enskilt barn. Varje barn är en enskild individ och behöver olika lång tid och har olika behov för att känna sig trygg. Vi samarbetar tillsammans med vårdnadshavare för att detta ska bli så bra som möjligt.

 

Vi tänker dagligen på att ge ett bra mottagande av varje barn när de kommer till oss på förskolan.

 

Vi har dagliga rutiner på avdelningen för att ge barnen struktur och trygghet.

 

Vi har varje dag sångsamling där vi sjunger tillsammans för att varje barn ska få känna delaktighet och samhörighet.

 

Vi arbetar med värdegrunden, hur vi ska vara mot varandra, hur man kan vara en bra kompis.

 

Vi pedagoger är lyhörda och observanta för varje enskilt barn, då de av olika anledningar kan visa otrygghet i olika situationer under hela förskoletiden.

Vi skapar trygghetsböcker åt barnen. I böckerna finns bilder på barnet, familjen, hemmet och andra betydelsefulla ting för barnen. Detta skapar ytterligare en trygghetskänsla för barnen.

 

Vi strävar efter att även de barn som finns i gruppen sedan tidigare ska känna sig delaktiga och få bra relationer till de nya barnen under inskolningen. Vi försöker vara lyhörda även för de "gamla" barnens behov av närhet och omsorg. 

 

Uppföljning

 

Vi för en daglig dialog med vårdnadshavarna.

Vi observerar barngruppen kontinuerligt och lyfter eventuella funderingar i arbetslaget.

 

I Unikum skriver vi reflektioner samt dokumenterar i barnens lärloggar.

 

Nyinskolade barns vårdnadshavare erbjuds uppföljningssamtal efter inskolningen. Vårdnadshavare till de barn som varit hos oss ett tag erbjuds utvecklingssamtal.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens integritet.
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18