Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Hallon ht/vt-19/20

Skapad 2019-10-11 09:43 i Elmsta förskola Norrtälje
Förskola
Projekt ”Vad gör djuren i skogen?”

Innehåll

Vi kommer under hösten och våren att arbeta med vårt projekt. Vår generativa fråga är ”Vad gör djuren i skogen?”

Barnen har redan upptäckt att ex maskarna kan finnas under stenar, några barn har ritat spindlar och även skapat egna spindlar.

Vi kommer att fortsätta bla genom att:

Fortsätta vistas ute i naturen

Visa bilder som vi samtalar med barnen om

Sjunga sånger om djur och natur

Få ”uppdrag” tex hämta ett stort löv

Leka Kims lek med naturmaterial

Så här kommer vi att början med vår generativa fråga för att få igång tänket hos barnen och sen får vi se i vilken riktning de för oss.

 

UPPFÖLJNING: 200107

Var är vi?

Vi har presenterat djur inne men även ute. Vi har sett att barnen blir mer entusiastiska när de får se djuren levande eller döda i naturen.

Barnen gillar att vistas i naturen och är nyfikna och delaktiga när vi ska gå på utflykt vare sig det är till biblioteket eller till skogen vi ska.

Under hösten har barnen fått tillverka bla minilandskap i egna tittskåp, göra spindlar, nyckelpigor och maskar av piprensare och av lera.  Under processen såg vi glädjen hos barnen när de fick vara kreativa.

Under julen hade vi en almanacka där barnen presenterades för nya djur. Vi samtalade med barnen om vilka kunskaper de hade om djuren. När de fått säga sitt tillförde vi ytterligare lite kunskap. 

 

Hur går det?

Vi ser att barnen visar intresse för djuren särskilt när vi kommer ut i naturen/ på gården. Vi som pedagoger tycker att det känns som ett intressant projekt. Vi anpassar projektet utefter barnens ålder. Vi såg under samtalen med barnen att vissa djur har de mer kunskap om ex mask, snigel. Däremot mindre kunskap om djur de inte kommer i kontakt med dagligen ex räv, hjort mm. 

Vi har arbetat utefter vår planering men att vi kan lägga till fler sånger om djur, leka Kims lek och ge "uppdrag" ex hämta ett stort löv i små grupper. 

 

Vart ska vi?

Vi planerar nu för hur arbetet ska fortgå, utifrån barnens intressen, under vt-20. Vi kommer att fokusera på de djur vi stöter på dagligen. Vi planerar även att anv oss av digitala medel för att visa på djur som de ej springer på ex björn, hjort mm. Fortsätter att jobba mot vårt mål att vara rädda om djuren och naturen och även mot varandra.

 

Hur vet vi vad vi vet?

Vi har reflekterat och analyserat utifrån våra egna upplevelser som vi har bollat med varandra. 

 

UPPDATERING 11 MAJ 2020

Vi planerar ett uppehåll from v 24.

Fram till dess har vi planerat att ha en avslutning med barnen med grillning ute i naturen. Där kommer de få diplom med bilder på sig ute i naturen, en kommentar de sagt ang djur/natur kommer att stå med och djuren vi har pratat om kommer att finnas med. Då kommer vi även att ha en tipspromenad med frågor och bilder som baseras på vårt projekt.

Barnen pratar mycket om djuren och nu när våren är här letar de efter bla maskar och pratar om vad de gör. Ett fint fågelbo som barnen har gjort tillsammans med pedagogerna pryder nu vår vägg.Ibland får de mata djuren med bla bröd, pannkakor och prickig korv. Sen får de se vad fåglarna "äter upp". En del barn har även gjort egna fågelholkar av mjölkkartonger.

Vi leker mycket lekar ute som knyter an till projektet. Bla göms fåglar/kaniner och hundar som barnen får leta efter. Vi gör Kims lek med djur och naturmaterial. Experiment med bla en myrstack.

Målet var att barnen skulle få en förståelse och respekt för djur och natur. ( även människor ).

Det målet tycker vi att vi har uppnått för genom ser vi att vi har skapat ett intresse och nyfikenhet. De kommer spontant och vill mata djuren eller sitter och ritar ex en spindel som de stolt visar oss. Även vh har varit involverade genom att ex låna ut djurböcker till oss som vi har använt i undervisningen med barnen. I våra hembrev och väggalmanacka delger vi vh vad vi gör i vårt projekt. 

 

REFLEKTION 5 maj 2020

På vår avslutning på Kapplansbacken hade vi en slags projektavslutning där barnen fick gå en tipspromenad som handlar om djur. Sen fick de diplom för avslutat termin där deras citat om djur stod och även en bild på barnet vilket var mycket uppskattat.

På dagens reflektion har vi gjort självreflektionen tillsammans och även skickat iväg vår kvalitetsrapport. Samt samtalat om våra barn.

 

 

 

 

 

 

  

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: