👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnens Krea-Tiva

Skapad 2019-10-11 09:44 i Förskolan Hagalund Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi märker ett intresse hos barnen för skapande. utforska med färger, former och material.

Innehåll

Vi börjar arbetet med att fråga barnen, vad de vill göra.

Vi presenterar Krea-Tiva  och vad hon står för och låter barnen styra vårt arbete.

Vi finns till barnen förfogande och ser till att alla får komma till tals.

 

 

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? Att barnen ska få vara aktiva och planera, genomföra och dokumentera sitt skapande.

 • Vad vill vi att barnen ska lära sig? Vi märker av ett intresse för att få vara mer självständig och vi har sett att de växer i den rollen.
 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
  -undervisningen ska genomföras i samarbete med barnen, där vi är barnen redskap och finns till deras förfogande.
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  - de själva får dokumentera och berätta över deras skapande via video och bilder.
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?-för barn mellan 4-5 år.

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

  -  pedagogen

  Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

   -använda fantasin, finmotorik, l lustfyllt lärande, självständighet och delaktighet.

   

  På måndag 14/10-19 Så frågar vi barnen en och en vad de vill göra under dessa veckor

   

 • Vi utgår från barnen önskemål och gör en planering efter det.
 • planeringen bifogas.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016