👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prov Åk 8 Reflexiva verb

Skapad 2019-10-11 10:01 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Vi går igenom reflexiva verb. Eleverna visar sina kunskaper i form ett prov. I provet ingår att beskriva några vardagssysslor och klockslag.

Matriser

M2
Bedömningsmatris Spanska

F
E
C
A
Skriva
Bedömningen avser elevens förmåga att uttrycka sig i skrift
Du kan skriva enkla och begripliga texter med fraser och meningar. Du kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av dina texter.
Du kan skriva enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande, med ord, fraser och meningar. Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av dina texter.
Du kan skriva enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande, med ord fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av dina texter.
Läsa och förstå
Bedömningen avser elevens förmåga att förstå skriven spanska
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för innehållet, och kunna följa instruktioner med ett godtagbart resultat. Du kan använda dig av någon strategi för läsning.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter, om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för innehåll och detaljer, och kunna följa instruktioner med ett tillfredsställande resultat. Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer, och kunna följa instruktioner med ett gott resultat. Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning.
Grammatik
Du visar att du kan använda och förstå text som innehåller reflexiva verb på ett relativt bra sätt. Fel finns men det stör inte förståelsen så mycket.
Du visar att du kan använda och förstå text som innehåller reflexiva verb på ett bra sätt. Vissa fel förekommer men det stör inte helheten.
Du visar att du kan använda och förstå text som innehåller reflexiva verb på ett säkert sätt. Endast ett fåtal fel förekommer.