Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för Drakgruppen vt -20

Skapad 2019-10-11 10:30 i Förskolan Marieberg Östhammar
Förskola
En planering för Drakgruppen - en gemensam grupp för barn födda 2014 som går på Lunden och Korallen.

Innehåll

Syfte 

 Att varje barn ska få undersöka och lära under trygga och lustfyllda former och få kännas att hen lyckas och utvecklas. 

Mål

- Att lära känna varandra, skapa gemenskap i gruppen.

- Vara i skogen och samtala om vad en får göra där, beröra begrepp som allemansrätt och nedskräpning. 

- Uppmärksamma barnen på olika årstider och vilka förändringar som sker i naturen.

.- Att alla barn ska få känna att de lyckas och har roligt.

- Att barnen ska få röra på sig och utveckla sin motorik.

- Utveckla barnens matematiska tänkande, introducera och använda matematiska begrepp.

- Att barnen ska pröva på olika experiment och utveckla sitt intresse för och kunskap inom teknik.

Innehåll

Under höstterminen har vi flera gånger gått till skogen tillsammans. Detta kommer vi även att göra några gånger denna termin. I skogen leker vi fritt; klättra, balansera, bygga, konstruera. Vi pratar om hur en får göra i naturen och använder oss av uppdragskort där vi tränar matematiska begrepp och matematiskt tänkande. Vi sjunger vår namnsång och spelar på trumman. Vi samtalar och gör barnen uppmärksamma på hur det ser ut i naturen. Naturen förändras med årstiderna. Vilken årstid är det nu? När vi arbetar med uppdragskorten delar vi in barnen i grupper om två eller tre i varje, så att de ska få lära känna och arbeta tillsammans med olika kompisar. 

Under denna termin kommer vi även att vara inne och dela upp barnen i två mindre grupper. De två pedagogerna, Frida och Agneta, kommer att ansvara för varsin station där den ena kommer att fokusera på rörelse och motorik  medan den andra kommer att fokusera på teknik och experiment. Barnen kommer att få turas om att vara i de olika grupperna, i konstellationer som vi tror gynnar gruppen och aktiviteten. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: