Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik med Knyttet

Skapad 2019-10-11 11:10 i Västra Söderås förskola Rättvik
Babblarna - språkutveckling
Förskola
Knyttet gillar matematik och problemlösning.

Innehåll

Nuläge

Vi utgår från barnets nivå och bygger vidare på deras intressen. Barnen är intresserade och vill lära sig av de matematiska aktiviteter som vi presenterar.

Mål 

 

 • Att använda matematik för att undersöka, reflektera och pröva olika lösningar.
 • Konstruktion, sortering, antal, mätning, räkneramsa, former och rumsuppfattning. 
 • Vi vill utmana barnens sätt att tänka genom att finnas nära till hands och ställa följdfrågor till barnen i leken och planerade aktiviteter. 

Syfte 

Att väcka intresset för matematiken och göra barnen medvetna om vad matematik är på ett lekfullt sätt. 

 

Genomförande 

 • Vi pratar om olika matematiska begrepp samt urskilja lika/olika i leken och vår dagliga utbildning. Genom att vi pedagoger sätter ord på vad vi gör i leken och i våra aktiviteter. 
 • Rabbelräkna 1-5 eller 1-10. I sång och ramsor som vi genomför övas detta. 
 • Se lika-olika. Att sortera och urskilja färger, former osv.
 • Lägesbegrepp Var? Prepositioner.
 • Antal, Kan du ge mig..... Beroende på utvecklingsnivå. 1, 2, 3.
 • Storlek: Liten, mellan och stor.
 • Logiskt tänkande: ordning i sagor och påklädning är exempel.
 • Lek, dukning och påklädning är bra exempel på matematiska aktiviteter.

Dokumentation    

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och anteckningar.

Detta publiceras i barens egna lärloggar.

 

Utvärdering

Vi utvärderar kontinuerligt när de olika aktiviteterna genomförts.

Ansvar

Hela arbetslaget har ansvaret.  

Koppla läroplansmål nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: