Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Möte med Max

Skapad 2019-10-11 12:27 i Hällby förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Projektarbete med barn 1-2 år med utgångspunkt från Max-böckerna, i första hand ”Max dockvagn”.

Innehåll

Ängen Röd

Fokusområde: Möte med omvärlden

Bakgrund: Då barnen (1-2 år ) deltog i en bokvandring med Max dockvagn såg vi ett stort intresse från barnens sida. De verkade uppskatta upprepningarna, de vardagliga och för dem bekanta föremålen (vagn, hund, nalle, boll, bil och kaka) och att sagan projicerades på väggen. Vi har också sett att barnen utforskar, lär och leker med hela kroppen.

Syfte: Att ge barnen förutsättningar att utveckla sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation och att använda sig av och förstå begrepp. Att ge barnen förutsättningar för ett ökat intresse för berättelser, bilder och texter. Att ge barnen förutsättningar att utveckla ökad förståelse för grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och tal.

Mål: Att barnen utvecklar sina språkliga och matematiska förmågor (litteracitet och taluppfattning). Att barnen utvecklar sin förmåga att leka och samspela tillsammans, samt sin förmåga att kunna återberätta.

Genomförande: Vi startar projektet med att läsa Max dockvagn både via projektor och som bok och fortsätter sedan genom att dramatisera sagan på olika sätt, t e x med en riktig dockvagn och de saker som tillhör sagan. Därefter kan vi fokusera på olika inriktningar som värdegrundsfrågor, matematik, skapande, språk och begrepp o s v, se tankekartan nedan. Projektet får fortgå så länge barnens intresse håller i sig och det finns saker som är möjliga att utforska. Eftersom undervisningen riktar sig mot de yngsta barnen upprepar vi aktiviteterna med olika infallsvinklar under en längre tid.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: