Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - Tekniken och människan - iRobot

Skapad 2019-10-11 12:45 i Rättviksskolan Rättvik
”Everything that follows is a result of what you see here. ”
Grundskola 7 – 9 Teknik
Robotikens tre lagar: 1. En robot får aldrig skada en människa eller, genom att inte ingripa, tillåta att en människa kommer till skada. 2. En robot måste lyda order från en människa, förutom om sådana order kommer i konflikt med första lagen. 3. En robot måste skydda sin egen existens, såvida detta inte kommer i konflikt med första eller andra lagen.

Innehåll

Filmen I Robot

”Everything that follows is a result of what you see here. ”

 

Robotikens tre lagar (från filmen):

1. En robot får aldrig skada en människa eller, genom att inte ingripa, tillåta att en människa kommer till skada.

2. En robot måste lyda order från en människa, förutom om sådana order kommer i konflikt med första lagen.

3. En robot måste skydda sin egen existens, såvida detta inte kommer i konflikt med första eller andra lagen.


Instruktioner:

1. Se filmen

2. Gemensam återblick och diskussion om filmen i grupp/klass.

3. Välj minst två av frågorna nedan att svara på. 

Frågor till filmen:

a) Vilken händelse ligger bakom att Spooner (huvudpersonen) varken tycker om eller litar på robotar?
Skulle något motsvarande kunna hända i verkligheten?

b) Vad är syftet med robotlagarna? Skulle vi behöva sådana lagar?

c) Hur och varför dog ”robotarnas skapare” Dr. Alfred Lanning?

d) På vilka sätt är Sonny en unik robot och varför skapades Sonny?

e) Vem eller vad är Viki och hur menar hon att hon följer robotlagarna, men ändå göra det hon gör?

f) Finns det några likheter mellan Viki och system som finns idag? Motivera ditt svar. 

g) Finns det en risk att människan tappar kontrollen över datorer med AI (”konstgjord intelligens”) i verkligheten? Motivera ditt svar.

h) Formulera en egen fråga och svar, där du med utgångspunkt i filmen resonerar om drivkrafter bakom teknikutveckling och konsekvenser av olika teknikval.

Redovisa: 

Svara direkt i textfältet i Unikum.

Dina svar ska vara mellan 12 och 36 rader text sammanlagt.

Uppgifter

 • Teknik - tekniken och människan - iRobot

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel lagring och skydd av data.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  E 9
 • Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  C 9
 • Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  C 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  A 9
 • Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: