👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

A Person I Admire - My Hero

Skapad 2019-10-13 12:49 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Engelska
Vem är din hjälte eller hjältinna? Finns det någon som du verkligen beundrar för vad han eller hon har gjort för dig eller för andra människor? Dela med dig av dina tankar i en kort muntlig presentation.

Innehåll

V 7

Nu har vi arbetat med temat "Even Winners Have Failed" ett antal lektioner och nu är det, efter allt skrivande, dags för en muntlig uppgift.

Du gör den i skolan (grupprum) eller hemma i lugn och ro, där du spelar in din presentation av en person som du beundrar; din hjälte eller hjältinna.

Skriv ett manus som du har som stöd för din presentation. Detta behöver du inte lämna in.

Lycka till!

Uppgifter

 • A Person I Admire - My Hero

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.
  Eng
 • Centralt innehåll
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.
  Eng  -
 • Kunskapskrav
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  A
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  C
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  E

Matriser

Eng
Muntlig framställning, eng 5

Rubrik 1

E
C
A
Uttryck
I muntlig framställning i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt.
I muntlig framställning i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt.
I muntlig framställning i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, relativt ledigt och med flyt.
Anpassning
Eleven uttrycker sig med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven uttrycker sig med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven uttrycker sig med anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategier
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.