👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk 8

Skapad 2019-10-13 13:57 i Långsjöskolan Norrtälje
Matematik åk 8- algebra
Grundskola F – 8 Matematik
Planering- Algebra

Innehåll

 

Veckoplanering Matematik

Jobba i arbetsboken. För mer övning jobba i gröna och blåa kursen.

Jobba i röda kursen för högre betyg.

 

 

Algebra

Sidor i textboken

 

Uttryck med variabler

Uttryck med parenteser

 78-81 (grön kurs)

 92-95  (blå kurs)

 

 

 

 

Räkna med parenteser

98-99  (röd kurs)

 

 

 

 

Ekvationslösning, problemlösning med hjälp av ekvationer

82-87  (grön kurs)

96-97(blå kurs)

100-1 03 (röd kurs)

 

 

 

 

Mönster

Diagnos

88-89

90-91

 

 

 

 

 

Diskussioner, användning i samhället

 

 

 

 

Mål:

Mål: När du har läst kapitlet ”Algebra”  ska du kunna:

 

·         skriva ett uttryck

·         beräkna värdet av ett uttryck

·         tolka uttryck

·         förenkla uttryck skrivna med parenteser

·         lösa olika typer av ekvationer

·         lösa problem med hjälp av ekvationer

·         skriva uttryck för geometriska mönster

·         mer om att räkna med parenteser

·         att lösa ekvationer med x i båda leden

 

 

Exempel på begrepp som behandlas i kapitlet: Uttryck, variabel, ekvation, obekant

 

Algebra

E-nivå

Blå 92 - 97

 

Grön 78 – 83, 88-89

 

Diagnos 90 - 91

C-nivå

Allt för betyget E och:

Grön 84 - 87

 

 

 

Röd 98 och 100

A-nivå

Hela grön och hela röd sid. 236

 

Matematik-Tips

Bra platser att öva på nätet är:

plugghjälp:

www.webbmatte.se

www.matteboken.se

 

Bedömning

Bedömningen fokuserar de olika kvalitativa nivåerna som finns uttryckta i kunskapskraven.

I kursplanen i matematik framhålls att undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla fem förmågor.

Problemlösning (P): formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

Begrepp (B): använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Metod (M): välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Resonemang (R): föra och följa matematiska resonemang.

Kommunikation (K): använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

 

 

Uppgifter

  • Arbetsboken