👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2

Skapad 2019-10-13 16:35 i Klostergårdskolan Lunds för- och grundskolor
Lokal pedagogisk planering för matematik åk 2 med bedömningsmatris.
Grundskola 2 Matematik
I åk 2arbetar vi med matematik i många olika former. Till vår hjälp har vi bland annat läromedlet Favorit Matematik 2A. Men matte är mycket mer än bara matteboken. Målet är att du ska få färdighetsträna, repetera och befästa dina tidigare kunskaper samt gå vidare i arbetet med räknesätt och strategier i matematik.

Innehåll

Innehåll

Undervisningen i matematik kommer att utgå från en gemensam bas, matteboken Favorit Matematik 2. Därefter kommer vi att individualisera för att kunna möta varje elev där den befinner sig. Mycket tid kommer att läggas på att föra matematiska resonemang, att prata matte och olika lösningsstrategier. Eleven kommer att jobba både självständigt och i grupp. Ibland kommer vi att ha "matematikverkstad" där vi har praktisk matte, utematte, spelar spel m.m. Detta för att befästa kunskaper och färdigheter.

Målen enligt Lgr11

Enligt läroplanen ska du kunna följande

Vi kommer att jobba med

 • Problemlösning och räknehändelser.
 • Analoga klockan
 • Talområdet 0-100 genom att : bygga med tiobasmaterial ental, tiotal och hundratal. Talinjen. Talens grannar. Storleksordning.
 • Addition och subtraktion: 10-kompisar och 20-kompisar. 0-100 utan växling ex. 25 + 13 = 30 + 8. 0-100 med växling ex 29 + 12 = 30 + 11. Skriftlig och muntlig redovisning av olika strategier.
 • Konstruera enkla talmönster ex. 3, 6, 9 ... eller 7, 17, 27 ...
 • Volym
 • Vikt
 • Hälften, dubbelt och delar av helhet.
 • Längd
 • Enkla ekvationer ex. 2 + X = 10

Bedömning

Vi kommer att bedöma dig efter dina resultat på diagnoserna samt i ditt praktiska arbete. Vi kommer att bedöma din förmåga att resonera och förklara hur du tänker.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik år 2

Matematik år 2

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Positionssystemet
Du kan ramsräkna och storleksordna 0-100.
Du kan markera tal 0-100 på olika tallinjer.
Du kan ramsräkna 0-1000. Du kan markera 0-1000 på olika tallinjer.
Hälften/dubbelt
Du kan hälften/dubbelt inom talområdet 0-20
Du kan hälften/dubbelt inom talområdet 0-100
Du kan hälften/dubbelt inom talområdet 0-500
Mönster
Du tycker det är svårt att fortsätta enkla talmönster.
Du kan fortsätta enkla talmönster.
Du klarar att fortsätta svårare talmönster.
Ekvationer
Du behöver hjälp med att lösa enkla ekvationer.
Du kan lösa enkla ekvationer och förstår likhetstecknets betydelse.
Du löser självständigt ekvationer och har en god förståelse för likehetstecknets betydelse.
Färdighetsträning
Addition/Subtraktion 0-20
Du har inte automatiserat 0-10.
Du har automatiserat 0-10. Behöver konkret material till 20-kompisar.
Du har en bra strategi för att lösa 20-kompisar.
Färdighetsträning
Addition/Subraktion 0-100
Du behöver konkret material till addition och subtraktion 0-100 utan tiotalsövergångar.
Du kan addition och subtraktion 0-100 utan tiotalsövergångar.
Du kan addition och subtraktion 0-100 med tiotalsövergångar. Du är säker på sambandet mellan addition och subtraktion.
Färdighetsträning
Multiplikation/Division
Du förstår att multplikation är upprepad addition. Du behöver konkret material till multiplikation och division 2. 5 och 10.
Du kan multiplikations- och divisionstabellerna 2, 5 och 10 Du förstår sambandet mellan multiplikation/division.
Du kan multiplikations- och divisionstabellerna 2, 5, och 10. Du är säker på sambandet mellan multiplikation/division.
Problemlösning
Du behöver hjälp med instruktioner för att fösrstå problemet. Du tycker det är svårt att skriva egna räknehändelser.
Du behöver viss hjälp med att lösa probelm. Du kan skriva egna räknehändelser.
Du provar egna idéer och har stategier för att lösa problem. Du kan både muntligt och skrifligt redogöra för dina tankegångar.
Geometri
Du kan bygga tvådimensionella figurer.
Du kan bygga både två- och tredimensionella figurer efter beskrivning. Du tycker det är svårt att rita av tredimensionella bilder.
Du kan med lätthet rita av tredimensionella bilder.
Volym
Du vet att volym är hur mycket något rymmer/innehåller.
Du förstår begreppet volym. Du kan uppskatta och mäta l och dl.
Du förstår begreppet volym och kan bedöma rimligheten i hur mycket något rymmer. Du kan uppskatta och mäta l, dl och ml.
Vikt
Du vet att vikt är hur mycket något väger och kan jämföra vad som är lätt/tungt.
Du förstår begreppet vikt. Du kan uppskatta och mäta i hg och kg.
Du förstår begreppet vikt och kan bedöma rimligheten av vad något väger. Du kan uppskatta och mäta i g, hg, kg och ton.
Längd
Du kan jämföra olika längder, vad som är kort/långt.
Du förstår begreppet längd. Du kan uppskatta och mäta i cm och m.
Du förstår begreppet längd och kan bedöma rimligheten av hur långt något är. Du kan uppskatta och mäta i mm, cm, dm och m.
Klockan
Du kan hel och halv timme.
Du kan hel, halv, kvart i och kvart över. Du är osäker på hela den analoga klockan.
Du kan hela den analoga klockan.
Intresse
Du visar lite intresse för matematik.
Du visar intresse för matematik
Du är mycket intresserad av matematik