👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturkunskap och fältstudie - Tågaborgsskolan

Skapad 2019-10-13 17:28 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Biologi
Mossor och lavar Fältstudie

Innehåll

Genomförande

Varje grupp får en lupp, en mossa och en lav. Du ska känna, lukta och titta med luppen.

 • Vad är detta?

 • Vilka är skillnaderna?

 • Vad är likheterna?

 • Vad är typiskt för en lav och en mossa?

 • Var växer de?

 

Välj en mossa och en lav som du ska artbestämma och skriva kort fakta om. Vid artbestämning använd böcker.

Dokumentation: Skriv, rita eller gör tabeller efter egenskaper. Vilken mossa eller lav hamnar var och varför? Använd rubrikerna nedan.

 1. Överskrift

 2. Vilket material använde ni?

 3. Hur gjorde ni?

 4. Hur sorterade ni och varför sorterade ni så?

 5. Vad kom ni fram till?

 6. Om du skulle göra om övningen, vad skulle du göra annorlunda?

Koppling till läroplan

Dessa övningar innefattar följande förmågor:

 • Genomföra systematiska undersökningar i biologi

 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll år 4-6:

 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Bi  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  A 6

Matriser

Bi
Biologi - fältstudie

Mål från kursplanen

 • Bi  A 6   Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Bi  A 6   I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
 • Bi  A 6   Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Bi  A 6   Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Fältstudien
 • Bi  A 6
Du behöver mycket stöd för att kunna genomföra fältstudien.
Du arbetar ganska självständigt med fältstudien, men behöver be om råd ibland.
Du arbetar självständigt med fältstudien.
Du arbetar självständigt med fältstudien, samt kommer med ytterligare frågor utifrån hur fältstudien skulle kunna förbättras eller göras annorlunda.
Materielet
 • Bi  A 6
Du använder inte materialet på rätt sätt .
Du använder materialet för det mesta på rätt sätt.
Du använder materialet på rätt sätt.
Dokumentation
 • Bi  A 6
Du gör en enkel dokumentation med kort text och ingen bild eller tabell.
Du gör en enkel dokumentation med antingen kortfattad text eller bild eller tabell.
Du gör en dokumentation med kortfattad text och bild eller tabell.
Du gör en tydlig dokumentation med förklarande text och bild eller tabell.
Samband i naturen
 • Bi  A 6
 • Bi  A 6
Du kan med stöd beskriva något om hur olika delar i naturen hänger samman.
Du beskriver på ett enkelt sätt hur några dela i naturen hänger samman och använder några relevanta begrepp.
Du beskriver på ett utvecklat sätt hur flera delar i naturen hänger samman och använder till övervägande del relevanta begrepp.
Du beskriver på ett välutvecklat sätt hur flera delar i naturen hänger samman i ett större sammanhang och använder relevanta begrepp.
Mönster
Du kan med stöd hitta mönster i sorteringsövningen och med stöd beskriva hur det relaterar till människor och organismer.
Du kan hitta något mönster i sorteringsövningen och med beskriva något om det relaterar till människor och organismer.
Du kan hitta mönster i sorteringsövningen och med beskriva hur det relaterar till människor och organismer och sambanden mellan dem.
Du kan förklara och visa på mönster och hur vi är beroende av och påverkas av naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.