Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 4

Skapad 2019-10-13 18:20 i Lagmansskolan Mjölby
Matematikboken Alfa kapitel 5 Geometri.
Grundskola 4 Matematik
Vad är geometri? Nu ska vi lära oss om geometriska figurer, vi ska jämföra, mäta och uppskatta längder.

Innehåll

Mål och syfte 

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

 • kunna mäta och jämföra olika längder.
 • känna igen och kunna beskriva vanliga geometriska figurer.
 • kunna beräkna omkretsen av månghörningar.

Arbetssätt - undervisningen

 • Gemensamma genomgångar.
 • Du kommer att arbeta enskilt och ibland med en kamrat i olika matteuppgifter.
 • Du kommer att arbeta med olika arbetsuppgifter i ditt häfte. 

Bedömning

 • Jag lyssnar på hur du deltar muntligt vid diskussioner i grupp och vid genomgångar samt om du visar intresse för att utveckla din matematiska förmåga genom att lyssna, ställa frågor till andra och komma med förslag på lösningar.
 • Jag  tittar i ditt räknehäfte för att se hur väl du förstår det vi arbetar med samt hur du löser uppgifter och redovisar dina tankar.
 • Vi arbetar i loggboken varje vecka. 
 • Du kommer att få göra en diagnos i slutet av arbetsområdet där du får visa att du uppnått arbetsområdets mål.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik GEOMETRI

GEOMETRI

På god väg
Kan
Eleven kan mäta och jämföra olika längder.
Eleven vet t ex att 8 m = 8 dm = 800 cm = 8000 mm
Eleven kan rita sträckor.
En sträcka har en tydlig början och ett tydligt slut.
Eleven kan namnet på några geometriska figurer och eleven känner till figurernas egenskaper.
kvadrat, rektangel och triangel
Eleven kan rita rektanglar, kvadrater och trianglar med givna mått.
Eleven kan beräkna omkrets av olika månghörningar.
Eleven förstår skillnaden mellan en spetsig, en trubbig och en rät vinkel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: