👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEMA: Mi familia

Skapad 2019-10-13 18:26 i Elinebergsskolan Helsingborg
Grundskola F – 9 Moderna språk - språkval
Tid; vecka 38-43 Mål: Att kunna berätta om sig själv och sin familj. Följande punkter kommer vi att arbeta med: 1. Att kunna familjeord 2. Verbet tener 3. Verbet gustar 4. Mayor/menor 5. Se llaman/se llama 6. Djur 7. Plural av substantiv 8. Mi/tu/su, mis/tus/sus 9. Adjektiv o/a Uppgifter: Vi arbetar i textbok, övningsbok och i ett extra häfte för att befästa kunskaperna. Precis som i föregående arbetsområde arbetar vi med förmågorna: läs, skriv, tala och lyssna. Redovisningsform: Una carta - fyll på din text (öva) Släktträd - skapa ett släktträd med din familj (v 42) Hör, läs, skriv - prov (v 43) Tala: berätta om din familj muntligt utifrån ditt släktträd (v 43)

Innehåll

Matriser

M2
TEMA: Mi familia

Rubrik 1

E
C
A
Förstå tal
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera och agera
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Förstå text
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Formulera sig muntligt
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
Bearbeta och förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.