👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Puls, takt och rytm

Skapad 2019-10-13 18:42 i Nyhammars skola Ludvika
I all musik finns en puls, ett tempo, precis som i våra kroppar. Pulsen delas in i takter, där de olika pulsslagen har olika känsla och värde. Med pulsen som grund rör sig sedan musiken med hjälp av rytmer. Puls, takt och rytm känner vi i kroppen, men går också att både skriva och läsa.
Grundskola 4 – 6 Musik
Precis som i kroppen finns i all musik en puls och ett tempo. Pulsen delas in i takter, där de olika pulsslagen har olika känsla och värde. Med pulsen som grund rör sig sedan musiken med hjälp av rytmer.

Puls, takt och rytm känner vi i kroppen, men går också att både skriva och läsa.

Innehåll

Syfte med undervisningen

 • Spela, sjunga och känna olika rytmer på rytminstrument och med kroppen till låtar i olika genrer.
 • Förstå hur puls delas in i olika taktarter, samt höra och känna igen olika notvärden (helnot, halvnot, fjärdedel, åttondedel) i olika låtar och musikgenrer.

 

Det här ska vi göra

 • Imitera och improvisera olika rytmer med kroppen som instrument.
 • Spela rytmer till låtar i olika genrer
 • Jobba med och prata om begreppen puls, tempo, takt, period och rytm.
 • Gå igenom notskrift, vad gäller notvärden och taktarter.
 • Skapa egna klappramsor

Det här ska vi bedöma

Din förmåga att:

 • höra, utföra och förstå begreppen puls, takt och rytm. I rörelse och i notskrift.
 • uttrycka dina åsikter om musik och förstå hur musik påverkar människor och samhälle.


Bedömningen kommer att ske under lektionstid, i de olika momenten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Musik (åk 4-5, 2018)

Träna mer:
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Gemensam sång
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då ........rytm och tonhöjd.
i någon mån
relativt säkert
med säkerhet
Spela & ackompanjera
Eleven kan även ...... en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma
spela delar av
spela övervägande delar av
spela
samt ........... på ett ackordinstrument
bidra till ackompanjemang
ackompanjera
ackompanjera
...med några ackord
..och byter då några ackord med flyt
...och byter då ackord med flyt.
Sjunga och spela
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument ........ tajming
....i viss mån med....
....med relativ god.... och med relativt passande karaktär
....med god.... och passande karaktär
Skapa musik
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, ............musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former
bidra till att skapa
skapa
skapa
och pröva hur dessa kan .... till en ........ komposition.
...bidra ...... fungerande
...sättas samman.....vissa delar fungerande
...sättas samman ..... i stora delar fungerande
Resonemang
Eleven kan föra ....... resonemang om eget och andras musicerande.
enkla
utvecklade
välutvecklade
Upplevelse
Eleven kan även uttrycka sig på ett ..... sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
enkelt
utvecklat
välutvecklat
Karaktärsdrag
Dessutom kan eleven med ...... säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer
viss
relativt god
god
Instrument
samt med ...... säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
viss
relativt god
god