👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reklam

Skapad 2019-10-13 19:00 i Centralskolan Kristianstad
Arbetsområdet handlar om hur man urskiljer vilket budskap reklam vill förmedla.
Grundskola 4 – 6 Bild Samhällskunskap
Dagligen kommer du i kontakt med reklam och påverkas på något sätt av den. Det här arbetsområdet kommer att handla om att du ska lära dig att bli mer uppmärksam på hur reklam påverkar dig.

Innehåll

Ämne: Reklam

Syfte: Bli en uppmärksam och kritisk konsument

 

Arbetsområde:

Dagligen kommer du i kontakt med reklam och påverkas på något sätt av den. Det här arbetsområdet kommer att handla om att du ska lära dig att bli mer uppmärksam på hur reklam påverkar dig.

Ni kommer att i grupp skapa en produkt som ni ska göra en säljande förpackning till. Ni ska också göra en affisch och en slogan eller jingel.

 

Konkreta mål:

Du ska

 • kritiskt granska reklamen
 • diskutera och analysera till vem reklamen vänder sig till
 • diskutera och reflektera över vad vill reklamen få dig att känna/göra
 • kunna använda begreppen målgrupp och budskap när du diskuterar/analyserar reklam
 • göra en reklamaffisch, förpackning och jingel eller slogan.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Kritiskt granska reklam och att du använder dig av begreppen målgrupp och budskap på ett relevant sätt.
 • Presentera er produkt med anpassning till syfte och sammanhang - dvs. vad är ert budskap och till vem/vilka vänder den sig till (målgrupp).

 

Undervisning:

Vi kommer att

se på reklamfilmer och analysera hur de är utformade och vilket budskap de vill förmedla

göra en egen produkt som ni gör reklam för

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6