👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

My identity

Skapad 2019-10-13 19:41 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 8 – 9 Engelska
Vem är du? Vad har format dig och vad gör dig unik? Vi läser några texter och diskuterar identitet, och sedan skriver vi en egen "personal essay" på temat identitet.

Innehåll

My identity - A personal essay

Vi läser ett par texter ur läromedlet Awsome och gör tillhörande uppgifter.

Vi studerar hur en personlig text kan läggas upp.

Vi planerar och skriver en egen personlig text på temat My identity.

Sedan kommer vi att bearbeta texten.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9