Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klimat och jordens befolkning

Skapad 2019-10-13 20:29 i Gottsundaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Geografi
I Brasilien ligger en av världens regnskogar, i den starka kylan i Antarktis bor många pingviner, i Saharas öken är det torrt och i Sverige är det fyra årstider och i skogen växer det höga tallar. Varför är det så? Det finns anledningar till att klimatet och vegetationen (växtligheten) skiljer sig åt på olika platser på jorden. Dessa anledningar handlar detta arbetsområde om. Sen är det ju märkligt att det bor väldigt många människor på vissa håll i världen, men väldigt få på andra håll. Har det bara med klimatet att göra, eller finns det andra anledningar också? Även detta ska vi gå igenom under kursens gång.

Innehåll

 

 Efter genomarbetat område ska du kunna förklara:

 • skillnad mellan väder och klimat.
 • de olika klimatzonerna och dess vegetation samt dess orsaker och konsekvenser.
 • hur ett klimatdiagram används.
 • varför människor bor där de bor i världen.
 • varför många människor väljer att flytta in till städer.
 • den demografiska övergången/transitionen.
 • och använda centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 

Exempel på begrepp du ska kunna

Klimatzon, polarzon, subtropisk zon, tempererad zon, tropisk zon, regnskog, klimatdiagram, temperatur, lufttryck, passadvindar, cyklon, nederbörd, tundra, öken, demografisk transition, sårbara platser, m.fl.

Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Läsning av lärobokstexter
 • Film
 • Quizlet
 • Övriga resurser, ex. Studi.se m.fl

 

 Bedömning

 • Lektionsdiskussioner
 • Arbete under lektioner
 • Skriftligt prov om klimat, vegetation och var världens människor bor och varför

 

Tid

VT-20, vecka 9-15. (PRAO vecka 10, påsklov vecka 14)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  C 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ge  C 9
 • Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  A 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Ge  A 9
 • Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: