Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2 ht-19

Skapad 2019-10-13 20:31 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 2 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts (Lgr11).

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Vi tränar på att:

 

Läsa

 • Att kunna läsa med flyt.
 • Att stanna upp vid läsning och korrigera dig själv vid behov.
 • Att visa försåelse för textens innehåll och återge delar av innehållet.
 • Att dra slutsatser och förutsägelser under och efter läsning.

Skriva

 • Att skriva en berättande text med röd tråd.
 • Att skriva en text utifrån stödord.
 • Att förstärka text med bilder.
 • Att skriva enklare faktatexter.
 • Träna på stavning av elevnära ord. 
 • Att använda stor bokstav och punkt och skriva med mellanrum mellan orden

 

Hur arbetar vi?

 

 • Skriva texter inom olika genrer
 • Skriva texter med hjälp av stödord
 • Arbeta med stavning och språkets struktur
 • Boksamtal
 • Enskild läsning och läsning i grupp
 • Läsförståelse med hjälp av enklare text och tillhörande frågor

 

Bedömningssituationer

Hur kan du visa dina kunskaper?

Du visar dina kunskaper genom boksamtal, enskild läsning, olika texter och berättelser samt utifrån kartläggningar i skolverkets bedömningsstöd.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: