Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

REVOLUTION … och sedan var allt förändrat

Skapad 2019-10-13 20:46 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 8 Historia
De revolutioner som ägde rum på 1700-talet förändrade samhället på alla sätt: hur vi styr landet vi bor i, hur vi tillverkar de varor vi behöver, hur vi ser på tiden och fritiden och hur vi ser på människan och de rättigheter människor har. Häng med till tiden som förändrade allt!

Innehåll

Konkretiserade mål

Efter arbetsområdet ska du kunna detta:

  • Du har kunskaper om amerikanska, franska och industriella revolutionerna: när de hände, var de hände, vad som hände och vilka personer som var viktiga.

  • Du kan föra resonemang om orsaker till revolutionerna och vad de ledde till, både för samhället och för enskilda människor. Du ska också kunna resonera om hur revolutionerna påverkat världen vi lever i idag.

  • Du kan använda källmaterial från revolutionernas tid för att dra slutsatser om människors levnadsvillkor då.

  • Du kan använda historiska begrepp.

Undervisning

 

Vi kommer att börja med den amerikanska revolutionen samt orsaker till och konsekvenser av den. Sedan kommer vi att ta franska och industriella revolutionerna samt orsaker till och konsekvenser av dessa.

Därefter kommer vi att jämföra hur de olika revolutionerna påverkade människornas levnadsvillkor. Då kommer vi att använda olika typer av källmaterial.

Slutligen kommer vi att jämföra hur de olika revolutionerna påverkat dagens samhälle.

Under arbetets gång kommer vi att arbeta med begreppen revolution, historisk förklaring, förändring, kontinuitet, källmaterial.

 

Slutuppgifter

Det kommer att bli fem bedömningstillfällen:

  1. 3 skriftliga förhör på revolutionerna.

  2. Gruppredovisning om källmaterial och människors levnadsvillkor.

  3. Skrivuppgift på lektionstid om hur revolutionerna påverkat dagens samhälle.

Matriser

Hi
REVOLUTION … och sedan var allt förändrat

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper
Du har kunskaper om revolutionerna: när de hände, var de hände, vad som hände och vilka personer som var viktiga. .
Resonemang
Du kan resonera om några orsaker till revolutionerna i ett led. Du kan resonera om konsekvenser av revolutionerna, antingen för kontinuitet eller förändring.
Du kan resonera om flera orsaker till revolutionerna i två eller flera led. Du kan resonera om konsekvenser av revolutionerna, både för kontinuitet och förändring.
Du kan resonera om flera orsaker till revolutionerna i två eller flera led. I dina resonemang kan du koppla orsakerna till varandra. Du kan resonera om konsekvenser av revolutionerna, både för kontinuitet och förändring samt för samhället och för enskilda människor.
Källmaterial
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser om människors levnadsvillkor, framför allt ge exempel på positiva eller negativa effekter.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser om människors levnadsvillkor, framför allt ge exempel på positiva och negativa effekter.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser om människors levnadsvillkor, framför allt ge exempel på positiva och negativa effekter. Du kan väga positiva och negativa effekter mot varandra.
Begrepp
De flesta av de begrepp du använder passar i sammanhanget.
Alla begrepp du använder passar i sammanhanget.
Alla begrepp du använder passar i sammanhanget. Där det passar kopplar du de olika begreppen till varandra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: