👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Anpassningar i naturen

Skapad 2019-10-13 21:13 i Arthur Engbergskolan Nordanstig
I detta område kommer vi att arbeta med anpassningar i naturen.
Grundskola 6 Biologi NO (år 1-3)
Här kommer vi att fundera på och leta svaret på frågorna; Varför flyttar bara vissa fåglar på hösten? Varför är blommor så färggranna? Hur kan det finnas liv i öknen? Hur tar sig djuren fram i den täta regnskogen? Hur påverkar vi människor naturen?

Innehåll

Konkreta mål

När du har arbetat med detta område ska du veta:

* hur växter och djur är anpassade till sina miljöer.

* hur djur kan hitta föda.

* hur djur kan klara sig från fiender.

* hur växter kan klara sig från att bli uppätna.

* vad djur gör för att locka till sig en partner.

* hur växter eller djur kan utnyttja eller hjälpa varandra.

Så här arbetar vi med ämnesområdet

Vi arbetar med Koll på NO, både med faktaboken och arbetsuppgifter av varierande slag
Vi tittar på filmer och diskuterar innehållet. 

Så här visar jag att jag kan

Genom ett aktivt arbete på lektioner och vara delaktig i diskussioner.

Med ett skriftligt arbete där du jämför två naturtypers växter och djur.

Du skriver din text i google doc och delar med Anna.

Du redovisar en kort sammanfattning inför större eller mindre grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6

Matriser

NO Bi
Anpassningar i naturen

E
C
A
Naturtyper
Jag har grundläggande kunskaper om jordens olika naturtyper.
Jag har goda kunskaper om jordens olika naturtyper och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Jag har mycket goda kunskaper om jordens olika naturtyper och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Djurens och växternas livsmiljöer
Jag kan ge flera olika exempel på hur växter och djur är anpassade till olika livsmiljöer.
Jag kan ge flera olika exempel på hur växter och djur är anpassade till olika livsmiljöer och visa på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Jag kan ge flera olika exempel på hur växter och djur är anpassade till olika livsmiljöer och visa på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Människa och natur
Jag kan beskriva och ge exempel, på människors beroende av och påverkan på naturen.
Jag kan beskriva och ge exempel och visa på samband, på människors beroende av och påverkan på naturen.
Jag kan beskriva och ge exempel och se mönster på människors beroende av och påverkan på naturen och då göra kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.