Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Jag vill leva i Europa..."

Skapad 2019-10-13 21:35 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 6 Svenska Geografi Svenska som andraspråk
"Europa är jordens till ytan näst minsta men till befolkningen tredje största världsdel. Europa har cirka 750 miljoner invånare och mer än 90 procent av invånarna talar språk som tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen." Så skriver wikipedia. Nu är det dags att ta reda på mer om världsdelen vi bor i!!!

Innehåll

Konkretiserade mål

Efter arbetsområdet ska du kunna detta:

 • Du ska veta vilka delar Europas naturlandskap består av.
 • Du ska veta hur olika naturlandskap används av människan för att forma kulturlandskap.
 • Du ska kunna använda begreppen naturlandskap, kulturlandskap, inre krafter och yttre krafter.
 • Du ska kunna använda kartor i en kartbok och/eller på internet för att ta reda på olika saker, t ex vad som odlas i ett land eller i en region i Europa.
 • Du ska kunna Europas viktigaste länder så att du kan peka ut dem på en blindkarta.
 • Du ska kunna viktiga berg, floder. hav och områden i Europa så att du kan peka ut dem på en blindkarta.

Undervisning

Vi kommer att arbeta med hel/halv-klassgenomgångar och diskussioner tillsammans varvat med enskilda uppgifter via classroom. Vi kommer också att använda seterra/elevspel för att öva namngeografi. Vi kommer att använda oss av Kahoot och Wordwall. Vi kommer vid några tillfällen att arbeta i grupp/par/enskilt för att ta reda på saker om länder/regioner i Europa. Detta kommer då att redovisas för de andra i klassen. Som en röd tråd genom arbetsområdet kommer vi kolla på Geografens Testamente - Europa.

Slutuppgifter

Det kommer att bli fem bedömningstillfällen:

 1. Test via seterra på Europas länder.
 2. Test via seterra på Europas viktiga berg, floder, hav och områden.
 3. Redovisning av land för klassen.
 4. Sammanfattande skrivuppgift om Europa utifrån redovisningarna.
 5. Förhör på inre och yttre krafter.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Ge SvA
"Jag vill leva i Europa..."

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper
Du kan skilja på vad som är ett naturlandskap och vad som är ett kulturlandskap. Du kan skilja på vad som är en topografisk karta och vad som är en tematisk karta.
Resonemang - processer
Du kan genom att studera bilder förklara om det är en inre kraft eller en yttre kraft som påverkat landskapet.
Du kan genom att studera bilder förklara om det är en inre kraft eller en yttre kraft som påverkat landskapet. Du kan förklara hur landskapet formats av denna kraft.
Du kan genom att studera bilder förklara om det är en inre kraft eller en yttre kraft som påverkat landskapet. Du kan förklara hur landskapet formats av denna kraft. Du kan jämföra olika krafter och beskriva likheter och skillnader i hur landskapet påverkas.
Begrepp
De flesta av de begrepp du använder passar i sammanhanget.
Alla begrepp du använder passar i sammanhanget.
Alla begrepp du använder passar i sammanhanget. Där det passar kopplar du de olika begreppen till varandra.
Undersökning och sammanfattning
Du deltar i din grupps undersökning och redovisning av ett land i Europa. Du grupperar de redovisade länderna. Du väljer grupperna utifrån minst en sorts fakta.
Du deltar i din grupps undersökning och redovisning av ett land i Europa. Du kan förklara olika samband gruppen hittat mellan: * naturlandskap och kulturlandskap * eller naturlandskap och klimat * eller kulturlandskap och jordbruk. Du grupperar de redovisade länderna. Du väljer grupperna utifrån minst tre olika sorters fakta.
Du deltar i din grupps undersökning och redovisning av ett land i Europa. Du kan förklara olika samband gruppen hittat mellan: * naturlandskap och kulturlandskap * och naturlandskap och klimat * och kulturlandskap och jordbruk. Du grupperar de redovisade länderna. Du väljer grupperna utifrån minst tre olika sorters fakta. De fakta du utgår ifrån används på liknande sätt för alla grupper.
Namngeografi
Du vet var de största länderna i Europa ligger genom att markera dem på en blindkarta. Du vet var de flesta viktiga berg, floder hav och områden i Europa ligger genom att markera dem på en blindkarta.
Du vet var de flesta länderna i Europa ligger genom att markera dem på en blindkarta. Du vet var de alla viktiga berg, floder hav och områden i Europa ligger genom att markera dem på en blindkarta.
Du vet var alla länder i Europa ligger genom att markera dem på en blindkarta. Du vet var de alla viktiga berg, floder hav och områden i Europa ligger genom att markera dem på en blindkarta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: