👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse

Skapad 2019-10-13 21:56 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 8 – 9 Modersmål
Vi lever i ett samhälle där information och informationsförmedling har blivit allt viktigare. Genom att se till olika genrer och bekanta sig med flera olika texttyper förstärks både din läsförståelse och ditt eget skrivhantverk.

Innehåll

Under höst terminen jobbar vi med en text som är pjäsmanuskript. Texten består av 3 scener. vi jobbar med varje scen genom att läsa texten och förstå textens budskap och vad som står mellan raderna. 

- Vi jobbar med ord och begrepp genom att förklara dem och ge synonymer eller motsatser till dem.

- Ställa frågor som behöver att analysera karaktärer och jämföra mellan olika typer av personer i varje scen.

 • Vad finns det för personer i texten?
 • I vilken miljö utspelar sig scenen?
 • Vad uppstår det för problem i texten?
 • Jämföra
 • Analysera
 • Att yttra sig över en karaktär eller en disposition.   
 •  Att formulera sig i text gör det möjligt att kommunicera känslor och tankar som annars skulle vara svåra att förmedla.                                                                                                                                                                                                                                                    
 •  Genom denna text kommer eleverna att utveckla sin självkänsla och de får möjlighet att skapa sig en identitet på egna villkor. 
 • Att läsa och analysera olika slags texter och estetiskt berättande bidrar till att eleverna kan utveckla sitt språk, sin identitet och sin förståelse för omvärlden och andra människor.
 • Eleverna har lust att spela teater efter vi har jobbat klart med texten, genom att välja en karaktär och spela upp det i klassrummet eller på scenen.
 • vi kommer att fortsätta med att skriva olika typer av texter samt träna mycket på  att översätta olika begrepp och idiomatiska uttryck.
 • Grammatik 

Kunskapskrav

Årskurs 1-6
Årskurs 7-9

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9