👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Kapitel 2 Algebra(8) NOH05C2

Skapad 2019-10-13 22:14 i Provskola - grundskolan Alingsås
Planering för avsnitt om algebra och ekvationer.
Grundskola 8 Matematik
Inom algebran använder man bokstäver och symboler för att förenkla och lösa problem. Algebran är ett eget område inom matematiken, men också ett hjälpmedel inom många matematiska och naturvetenskapliga områden. Med hjälp av algebra kan man förutspå väder, skicka upp satelliter runt jorden och konstruera avancerade datorer.

Innehåll

Arbetsområde:
I detta kapitel kommer du att använda symboler för att tolka vardagliga situationer och lösa problem. Du kommer också att lära dig mer om mönster, ekvationer och problemlösning.

Konkreta mål
När vi är färdiga med detta avsnitt, ska du känna att du kan hantera tal på ett generellt sätt, dvs så att det gäller för alla tal. Du kommer att kunna beskriva mönster och formler med ett uttryck och du kommer att kunna lösa problem med hjälp av ekvationer.

Bedömning:
Jag kommer bedöma: 
- hur väl du kan använda begreppen och se samband mellan dem
- vilka metoder du väljer att använda och hur effektivt du klarar att genomföra dem
- hur väl problem tolkas och löses och vilken kvalitet på strategier och metoder som används vid problemlösning
- hur du för ett resonemang och vilken kvalitet dina slutsatser och analyser har
- vilken kvalitet dina redovisningar har och hur du använder algebra


Undervisning:
Vi kommer att ha genomgångar, att få fundera på frågeställningar tillsammans, vi kommer att jobba med arbetsblad för att träna och bli säkra och vi löser problem tillsammans. Det blir rätt mycket arbete i boken, eftersom vi behöver träna upp ett nytt matematiskt språk: algebra!

Viktiga begrepp (s. 84-85):

Algebra

Mönster

Aritmetisk talföljd

Geometrisk talföljd

Formel

Numeriskt uttryck

Algebraiskt uttryck

Variabel

Förenkla

Likhet

Ekvation

Obekant

Prövning

VL = vänster led

HL = höger led

Lösning

       

Viktiga metoder (s. 249-250):

Skriva formler

Tolka och beskriva mönster

Förenkla uttryck med parenteser

Multiplicera uttryck med parenteser

Beräkna värdet av uttryck

Lösa ekvationer

Uppgifter att arbeta med:

Avsnitt

Sida

Uppgift

Kommentar

2.1

49 - 50

1 - 5

Grundläggande nivå

 

50

6  - 10

Lite högre nivå

Rätta! 

50

11 - 14

För den som vill högre

2.2

53

1 - 6

Grundläggande nivå

 

53 -54

7 - 12

Lite högre nivå

Rätta! 

54

13 - 17

För den som vill högre

2.3

56 - 57

1 – 9

Grundläggande nivå

 

57 - 88

10 - 19

Lite högre nivå

Rätta! 

58

20 - 24

För den som vill högre

2.4

60 - 61

1 - 8

Grundläggande

 

61

9 - 14

Lite högre nivå

Rätta! 

62

15 - 20

För den som vill högre

2.5

65 - 66

1 - 8

Grundläggande

 

66

9 – 14

Lite högre nivå

Rätta! 

66

15 - 19

För den som vill högre

2.6

68 - 69

1 – 8

Grundläggande

 

69 - 70

9 – 15

Lite högre nivå

Rätta! 

70

16 - 20

För den som vill högre

2.7

73

1 - 8

Grundläggande

 

74 - 75

9 - 15

Lite högre nivå

Rätta! 

75

16 - 21

För den som vill högre

 Hemuppgift:

V. 43 Arbetsblad 2.3 A

V. 46  Jobba hemma i 30 min.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9