👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ångelstaskolan, Favoritmatematik 2A kapitel 3

Skapad 2019-10-13 22:50 i Ångelstaskolan Uppsala
Grundskola 2 Matematik
Vi räknar addition och subtraktion med uppställning (algoritmen), inom talområdet 0-100

Innehåll

Centralt innehåll

 • addition och subtraktion med uppställning inom talområdet 0-100
 • minnessiffra vid addition
 • att växla vid subtraktion
 • att använda räknehäfte (Mera favoritmatematik 2A)

Begrepp

Begrepp som du ska känna till
 • Addition - addera - term - summa
 • Subtraktion - subtrahera - term - differens
 • Ental, tiotal
 • Algoritm - uppställning
 • Minnessiffra
 • Växling 
 • Marginal - linjal (vid arbete i räknehäfte)
 • Metod (skriftlig räknemetod)
 • Hörn, cirkel, rektangel

Konkretisering av mål

Du ska kunna: 

 • räkna addition med uppställning utan minnessiffra
 • skriva ut talsorterna under varandra, ental, tiotal och hundratal
 • förstå att uträkningen börjar med entalen
 • använda dig av minnessiffra vid uppställning av additionstal
 • göra uträkningar i räknehäfte 
 • veta vad en marginal är och förstå varför du behöver göra ett vågrätt streck under talen du ska räkna ut i en uppställning, samt varför du behöver skriva ut + eller - i uppställningen
 • räkna subtraktion med uppställning utan växling
 • räkna uppställning i subtraktion och växla från tiotalen
 • strategier för problemlösning och textuppgifter, välja lämplig räknemetod
 • visa att du kan föra resonemang och delta i gemensamma resonemang när vi håller på med problemlösning
 • göra matematiska formuleringar av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer

Bedömning

 • hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter
 • hur du har löst dina uppgifter i matteboken
 • skriftlig diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,
  Ma
 • förmåga att föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen delas upp och används för att ange antal och ordning.
  Ma  1-3
 • Metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning, överslagsräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.
  Ma  1-3
 • Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.
  Ma  1-3
 • Formulering av matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  1-3