👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering med bluebotrobot

Skapad 2019-10-14 08:27 i Västerby förskola Hedemora
Förskola
Ge barnen möjlighet att öka förståelsen för programmering. IKT i möte med språk och matematik.

Innehåll

Syfte:

Med hjälp av bluebotroboten undersöker barnen programmering på ett lekfullt sätt.  Ett möte mellan IKT, språk och matematik skapas.

Mål:

Ge barnen en grund till programmering och problemlösning.

Öka barnens matematik och språkkunskaper.

Metod:

Utforska språk-och matematikbanor med hjälp av bluebotrobot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18