👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Integritet

Skapad 2019-10-14 08:31 i Förskolan Eken Östhammar
Förskola
STOPP MIN KROPP!

Innehåll

Integritetsarbetet:

Under veckorna 46-47 kommer vi ha två temaveckor där vi kommer arbeta med integritet. Integritetsarbetet kommer sedan bli en del i vårt arbete i vardagen. Utifrån utbildning och material vi fått kommer vi samtala och prata med barnen om integritet, självkänsla, våra privata delar och stopp det är min kropp. Rättigheten att säga nej. I den nya Läroplanen (juli 2019) har integritet och rätten om min kropp skrivits in.

Hur vi kommer arbeta:

Under samlingen och grupper kommer vi arbeta med att stärka barns självkänsla. Vi kommer gå igenom vilka delar som är privata med hjälp av en docka. Något som vi också fortsätter med är samarbetsövningar och känslokort, gissa känslor samt appar och böcker. Vi vill visa barnen att det är okej att visa känslor och att de får öva på att uttrycka känslorna med kroppen samt att läsa andras kroppsspråk. Kommer tillverka känsloglasögon och lyssna på Stopp min kropp sången!

För de yngsta barnen
Vi vill berätta och bekräfta deras känslor och göra de delaktiga kring aktiviteter runt deras kropp, till exempel "vill du torka snippan nu när du ligger på skötbordet och hjälpa mig". Läsa barnlitteratur kopplat till temat samt sånger.

För de äldsta barnen
Utifrån materialet från "Liten" kommer vi ha arbetsstationer där vi målar, dansar och visar olika känslor med kroppen - glad, ledsen, rädd, arg. Vi kommer samtala med barnen om vad olika känslor heter och var i kroppen en känsla kan finnas. Läsa barnlitteratur samt sånger till temat. Gå igenom vad skillnaden är med att skvallra och berätta saker. Det är alltid okej att berätta saker för oss vuxna. Kommer även behandla genusfrågor och känslofrågor som:

 • Hur känns det i magen när man är glad?
 • Hur vet du om en kompis är ledsen eller glad?
 • Tror du att flickor och pojkar kan vara lika arga?
 • Måste man kramas om man inte vill?

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten, och
  Lpfö98 Rev. 2016