Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och skriva på modersmålet (engelska)

Skapad 2019-10-14 09:05 i Enheten för flerspråkighet Stenungsund
Grundskola 3 – 6 Modersmål
Att förstå det du läser och kunna uttrycka dig och dina tankar är viktiga förmågor, framförallt i dagens samhälle.

Innehåll

Syfte - varför vi ska arbeta med det här området

Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 1. utveckla sina kunskaper i och om sitt modersmål
 2. utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften
 3. utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur
 4. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet.

Centralt innehåll årskurs 1-6: det här är målen med undervisningen

 1. Lässtrategier för att förstå och tolka texter
 2. Strategier för att skriva olika typer av texter
 3. muntligt berättande för olika mottagare
 4. berättande texter i form av bilderböcker och kapitelböcker
 5. ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter

Arbetsätt - det här ska vi göra

 1. läsa en utvald bok i klassen och hemma
 2. lyssna på en bok när den högläses
 3. öva på de olika förståelsestrategier genom att använda den utvalda boken och andra material
 4. öva på att skriva sammanfattningar av varje kapitel i boken
 5. diskutera och samtala om boken med varandra och framför klasskamrater
 6. öka ordförråd med orden tagna från boken och andra material
 7. lära oss ord som handlar om hur man förstår texten (metatext)
 8. övningar görs på båda papper och digital form (Classroom)

Bedömning - det här ska bedömas

 

 1. din förmåga att uttrycka dig på modersmålet
 2. din förmåga att kunna skriva enkla texter
 3. din förmåga att förstå texter 
 4. din förmåga att delta aktivt i alla moment 

- muntliga diskussioner

- grupp- och helklass aktiviteter

- inlämningar i papper- och digitalformat (Classroom)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: