Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns integritet.

Skapad 2019-10-14 09:32 i Förskolan Granen Östhammar
Förskola
Fokus ska läggas extra på integritet v.46-47 i vår kommun men ska även synliggöras och genomsyra hela verksamheten under hela tiden.

Innehåll

Syfte och mål:

 • Stärka barnens självkänsla, respektera sig själva och andra.
 • Att barnen ska ha rätt till sina känslor och sätta ord på vad de känner.
 • Att varje barn bestämmer över sin egen kropp,vågar säga nej när något inte känns okej.
 • Att barnen lär sig säga stopp,nej eller sluta om något känns obehagligt.
 • Att barnen lär sig att lyssna till ett stopp,nej eller sluta.
 • Att barnen lär sig respektera när andra säger nej och stopp

 

 

Aktivitet/metod:

 • Vi arbetar utifrån våra kompisböcker baserade på Barnkonventionen bl.annat ”Stopp”boken.Där lär vi oss vad ett stopp och ett nej står för och att vi alla ska respektera detta.
 • Vi läser boken Nej eller okej och samtalar utifrån den.
 • Sjunger sången ”Stopp min kropp”och lekar  lekar med fokus på olika känslor. 
 • Vi använder oss av en serie korta avsnitt om Djuren på Djuris. Det är en programserie från UR som tar upp olika känslor och ex. hur det känns när man bl annat inte får vara med att leka, när man inte är på lekhumör m.m. Vi lär oss sätta ord på känslor och jobbar med känslokort. Programserien passar alla våra åldrar på avdelningen.

När? Var? Hur? Varför?.

Aktiviteterna sker i:

 • gruppverksamheten
 • samling
 • på och efter läsvila för de äldre barnen
 • genom spontana samtal över hela dagen när tillfälle ges.

Aktiviteterna sker således i både storgrupp men oftast i smågrupper för att främja samtalet.

 

Resultat - hur blev det?

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Personalen använder reflektionsrutan som enbart är synlig för personalen för denna punkt för att kunna föra arbetet framåt.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: