Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering område Matematik

Skapad 2019-10-14 10:08 i Smulans förskola Unikum Piloter HT16
Förskola
Tema område under november och december: Matematik Här nedan är planeringen för tiden med detta fokus område. Läroplans målet för denna period är, Förskolan ska ge barnen förutsättning att utveckla: - förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, möns­ ter, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

Innehåll

Grupp: Pärlor

Tema: Matematik

 

Läroplans mål och pedagogernas tankar/förväntningar:

Förskolan ska ge barnen förutsättning att utveckla:

 - förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, möns­ter, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta, 

Pedagogernas tankar och förväntningar: 

Att barnen ska intressera sig för siffror, antal och former. Barnen har länge haft intresse att räkna, exempelvis i en av deras favorit lekar som är kurragömma. Vi har också räknat hur många barn som är här under dagen, vilket vi kommer att fortsätta med.

 Metod:

Hur gör vi det intressant och tillgängligt för barnen?

Tar det på barnens nivå. Knyter an det till barnens erfarenheter och intressen. Både i samlingen men också i olika aktiviteter och moment under dagen. Repeterar och pratar/övar matematik på många olika sätt så att barnen på individnivå kan förstå och uppleva det roligt.  

Hur gör vi det roligt?

Utgår från barnen, även om vi har en tanke och planering kring aktiviteter och lekar. Leker fram lärandet. 

Hur kan barnen få inflytande och känna sig delaktiga?

Ge barnen olika möjligheter och val, uppmärksamma vad barnen tycker är intressant och roligt och jobba mycket utifrån det.

 

Genomförande:

Vad gör vi? Lär oss om siffror, former, sortering/ordning och kunskap om begrepp som i/på/över/under. 

Hur gör vi? Läsa böcker, ramsor,lekar, genom musik, uppdrag att hämta natur material, pyssel och skapande

Varför gör vi? Ingår i läroplanen, smulans årshjul och barnen ska få kunskap om matematik.

När gör vi? Under november och december

Var gör vi det? På smulan, både inne och ute, i skogen och på utflykter. 

 

Reflektion:

Barnen har länge visat intresse för matematik. De pratar ofta om hur gamla de är och visar med sina fingrar. Våra ramsor handlar om hur många ben olika djur har och barnen har tyckt om den ramsan sedan de var smulor. Vår förhoppning är att bredda barnens kunskaper i matematik genom lek, aktivitet och glädje. 

 

På vilket sätt genomförs dokumentation?

Foton, unikum, skriftlig dokumentation samt barnens egna dokumentationer i form av teckningar m.m.  Återkoppla dokumentationen till barnen 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: