Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skalman-gruppen

Skapad 2019-10-14 10:10 i Stockslycke förskola Alingsås
Förskola
Skalman-gruppen träffas och får utmaningar i matematik och språk mindre grupper.

Innehåll

Sytte med Skalman-gruppen är genomföra planerade aktiviter med de äldre barnen. Att dela barnen i mindre grupper.

Målet är att jobba med matematik på olika sätt. Gruppen kommer också ge möjlighet till språkutveckling i mindre grupper. 

Nuläge: Vi har märkt att barnen har behov av fler strukturerade aktiviteter. De äldre känner sig ”lite stora” och efterfrågar ibland material och utmaningar. De uttrycker intresse för matematik.

Genomförande:
Vi har en fast grupp med 10 barn som vi kallar Skalmangruppen. Namnet associerat till skapande, uppfinningar, tänkande och matematik.

Efter lunch träffas gruppen ca en halvtimma i gröna rummet. 
Pedagogerna har ansvar varsin vecka.

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: