👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Serveringsbricka

Skapad 2019-10-14 10:10 i Landvetterskolan Härryda
Grundskola 7 – 9
Slöjduppgift för åk 7 i träslöjd. Att designa och skapa en serveringsbricka utifrån din ide.

Innehåll

 

Din uppgift blir att designa och skapa en serveringsbricka.

Börja med att planera och skissa din ide till bricka på ett A4 papper. Lägg till mått på skissen!

Gör mallar av papper på hur sidorna är tänkta att se ut. 

När du är klar visar du upp skiss och mallar.

Sedan får du hjälp med att ta fram lämpligt material till din bricka.

Börja med sidorna och avsluta med botten av Kryssfaner.

När du är färdig med brickan kan du ytbehandla med färg, linolja eller lack. 

 

 

1. Gör skisser och välj ut en ide som du vill göra.

2. Gör en ritning (Noggrant) med mått. använd linjal.

3. Gör mallar.

 

 

 

 

Syfte

Genom undervisningen i ämnet slöjd skall du som elev få möjlighet att utveckla dina kunskaper i att formge och framställa varierande föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

Du skall få möjligheten att välja och motivera ditt tillvägagångssätt. Inom slöjdämnet ingår att du skall analysera och värdera arbetsprocesser och resultatet och tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 Genomförande

Du skall i slöjd under det sista året i grundskolan själv eller med stöd planera och genomföra ett eller flera större projekt som du själv med handledning av pedagog driver och arbetar medvetet med ur ett kulturellt, estetisk och med ett miljömässigt hänseende.

Där du kommer att få möjligheten att visa upp dina förmågor/kunskaper om färg, form, funktion och medvetenhet runt olika hantverkstekniker. Genom att använda dig av sådant du redan har lärt dig under grundskoleåren eller kommer att lära dig under genomförandet av projektet med stöd av pedagog.

Du kommer att bli medveten om en hållbar utveckling och utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor under arbetets gång.Detta kommer du att redovisa i form av en utvärdering av resultatet, arbetsprocessen samt sambanden mellan form, funktion och kvalité 

Dessutom tolkar du slöjdföremåls estetiska uttrycksformer och för resonemang kring dina erfarenheter från trender och traditioner i olika kulturer.

 

I bedömningen kommer jag att titta på:

 

   

 • Din förmåga att på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. 
 • Genom att du visar på förmågan att använda dig av några hantverkstekniker där du använder dig av redskap och maskiner på ett i huvudsak fungerande sätt. 
 • Hur du väljer utifrån syftet med ditt projekt tillvägagångsätt som har miljötänk och motiverar dina val. 
 • Att du visar på förmågan att bidra till att utveckla idéer med hjälp av olika inspirationsmaterial. 
 • Din förmåga att under arbetsprocessen bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder projektet framåt. 
 • Förmågan att ge omdömen om arbetsprocessen med viss användning av ämnesspecifika begrepp och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet, form och funktion. 
 • Din förmåga att tolka och ge uttryck och ger enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter runt trender och traditioner i kulturen.  
 • Detta är kunskapskraven för betyg E i 7-9 
Kunskapskrav i SLÖJD 7-9

Slöjdens långsiktiga mål

 •  Sl  formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 •  Sl  välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 •  Sl  analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 •  Sl  tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  E C A
Framställning och formgivning
 
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Använda redskap
 
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Tillvägagångssätt
 
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Idéer, pröva och ompröva
 
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
 
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Välja handlingsalternativ
 
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen, använda slöjdspecifika begrepp, visa samband
 
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka
 
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
 
 
 

 Hjälp för denna sida