Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva brev.- informella och formella

Skapad 2019-10-14 10:18 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi bekantar oss med brevgenren. Även om vi lever i en digital tidsålder så skriver vi brev och texter som vi förmedlar till andra, om än med andra verktyg.

Innehåll

41-45

Skrivande

 

Bedömningstillfälle:

Skrivuppgift v.45.

Genreskrivande:

Gemensam genomgång av genren.

Brev

Kamratrespons

 

Minilektioner skrivregler

  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

 

  • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

 

 

 

Uppgifter:

·        Vi övar på olika typer av brev. Informella och formella.

·        Vi skriver brev i par – respons från kamrater. Använd matrisen vid responsen..

·        Skriva ett brev till Malala enligt genren.

·        Vi fortsätter läsa.

Uppgifter:

Lektion 1

Lektion 2

Vecka 41 . Eleverna får ett brev och läser.

De plockar i grupp ut vad som är viktigt i brevet och vad som är kännetecknen.

Läxa om du inte är klar.

 

Skriva ett eget brev, två och två.

Respons – Läxa om ni inte är klara.

De läser breven till Lillan och vi går igenom.

Vad saknas?

De arbetar med Clio –brev.

 

 

Vecka 42.Genomgång

Eleverna får ett brev och läser.

De plockar i grupp ut vad som är viktigt i brevet och vad som är kännetecknen.

Vi går igenom de olika delarna.

Skillnader informellt-formellt brev.

 

(Ev. skriva ett eget brev, två och två)

Respons

Bearbetning

 

Vecka 43 : Film Malala

Film: Malala

Vecka 45. Skrivuppgift – Brev till Malala

Läsförståelsetest.

 

 Genretypiska drag:

Sändare - mottagare

 

Du kan skriva datum så här:
Göteborg den 12 maj 2011
Göteborg 12/5 2011
Göteborg 2011-05-12

Inledande hälsning:
Kära Johan, 
Hej Johan! 
Kära mamma,
Hejsan Mia!
Till personalchefen!

 

Presentation:

Huvudämne

Var tydlig med vad du vill berätta.

Det ska tydligt framkomma.

 

Huvudmoment

Skriv om ditt ämne

Reflektion

Argument

 

Tilltal:

Se till att du i texten vänder dig till den du skriver till, genom att ställa frågor eller hänvisa till något aktuellt/gemensamt.

 

Avslutande sammanfattning:

I den avslutande delen skriver du något som sammanfattar din text.

Knyt ann till mottagaren.

 

Beskrivande moment:

Uttryck tankar och känslor.

Beskriv det du vill berätta.

Visa intresse för mottagaren genom att ställa frågor eller hänvisa till något bekant.

 

Avslutande hälsning
Hälsningar,
Med vänlig hälsning,
Kära / vänliga / varma hälsningar,
Kramar,

Matriser

Sv
Slutbetyg i svenska

F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Når inte kunskaps- kraven
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Betyget D innebär att kunskaps- kraven för betyget E och till över- vägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Betyget B innebär att kunskaps- kraven för betyget C och till över- vägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Eleven kan föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: