Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Busugarnas, Planering område Matematik

Skapad 2019-10-14 10:20 i Smulans förskola Unikum Piloter HT16
Förskola
Tema område under november och december: Matematik Här nedan är planeringen för tiden med detta fokus område.

Innehåll

Grupp: Busungar 4 år

Tema: Matematik

 

Läroplans mål för denna period:

Lpfö 98

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla förståelse för rum, tid och form och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring samt att resonera matematik om detta.

 

 

Hur och vad gör vi?

Vi kommer tillsammans fundera på vad barnen tror att matematik betyder och är. I samband med detta gör vi en tankekarta och kan då se barnens nuläge, tankar och funderingar. Vilket vi ska ta hänsyn till och involvera i arbetet. På samlingen kommer vi att använda oss av "Matte på burk", små färgglada burkar som innehåller olika småsaker tillsammans med en siffra. Vi tittar på hur siffrorna ser ut och att de betyder olika antal. Vi kommer att mäta olika saker på olika sätt tex. med rep, oss själva, hur många av något blir lika långt, högt som något annat. Vi kommer att prata om lägesorden på, i, under, över, bakom, framför. Även ord som minst, störst, hälften, dubbel, högt, lågt m.fl.Dessa ord används väldigt mycket under hela dagen. Vi kommer även att jobba med mönster, ordning, mängd och antal. 

Varför gör vi?

Detta ingår i vårat uppdrag att utifrån läroplanen jobba med matematik. För att barnen ska få en positiv, rolig och lustfylld  upplevelse av matematik. 

När och var gör vi?

På samlingen, i skogen, i leken, vid maten, helt enkelt under hela dagen. Vi är lyhörda och uppmärksammar tillsammans på vad matematik är och när den dyker upp i vardagen. 

 

 

Vi har tittat på hur de olika siffrorna ser ut. Räknat både fram och baklänges. Gjort raketen när vi räknat baklänges från 10 till 0.

 

Vi har läst "Kråkes sifferbok" där Kråkes räknar olika saker på en promenad. Kråke skriver även de olika siffrorna och det provade vi också. Många är lite krångliga att skriva så vi hjälptes åt. Vi gick på upptäcktsfärd och letade olika många saker. Hade med oss ett papper med siffrorna 1 till 10 på. Kryssa över en siffra när vi upptäckte att det var...... 6 busungar, 4 soptunnor, 1 buss som åkte förbi, 10 bilar som var parkerade vid Smulan mm.

 

 

 

 Vi har mätt med olika långa rep. Hittat olika saker som varit lika långa som repet, längre och kortare. Detta har vi gjort både ute i skogen och inne. Inne tyckte barnen att det var väldigt roligt och höll på en lång stund. 

 

Vi pratade om mönster, rutigt, randigt, prickigt samt återkommande. Vi pratade även om det svåra ordet symmetrisk. Att det är lika på två sidor, att vår kropp är lika på höger och vänster sida. De kopplade snabbt att kroppen var symmetrisk, lika på båda sidorna. Vi hade tidigare pratat om att två är ett par och att det finns massor på kroppen som det är två av. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: