👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djungelns planering Hållbar individ - tema Familjen

Skapad 2019-10-14 11:05 i Trädgårdens förskola Helsingborg
Förskola
Vi arbetar med hållbar individ och tema familjen i vårt arbete på Orbis och har i detta projekt i Djungeln fokuserat på barnet, min familj och min identitet. I vår undervisning lyfter vi in språk, matematik, naturvetenskap, rörelse och teknik på ett lekfullt sätt. Vi arbetar med ett tydligt värdegrundarbete utifrån vår likabehandlingsplan och barnkonventionen.

Innehåll

Vad är syftet/ målkriteriet?

Vårt mål är att i vårt arbete med Hållbar individ att stärka barnet och sin egen identitet genom att få dem att dela med sig mer av sig själva och se till sin egen förmåga och stärka den. En del i vårt arbete med individen kommer vi samtidigt arbeta med tema Familjen som är starkt kopplat till jag och min identitet.

 • Vi vill få barnen att prata om sig själv och sin familj för att få visa en del av sin identitet
 • Barnen får ta del av varandras kulturer och få syn på våra likheter och olikheter

Hur följer vi upp undervisningen idag utifrån tidigare analys?

Vi börjar med att prata om jag och min familj. Vem ingår i min familj? Vi arbetar med begreppen stor - större - störst, liten - mindre - minst, mellan, bror - syster, mamma, pappa, farmor, farfar, mormor, morfar m.fl. kopplat till matematiken och språket. Vi använder oss av olika aktiviteter där vi kopplar och pratar om min familj i vår undervisning både enskilt och i grupp med andra. Vårt arbete med temat och de olika aktiviteterna följer vi upp veckovis på vårt SKA som vi reflekterar kring och planerar vidare utifrån.

Vilka strävansmål har vi i åtanke vid undervisningen? Max två mål (tagga in)

 • Vi vill att barnen ska utveckla sin identitet och känner trygghet i den,
 • Vi vill att barnen ska känna sitt värde och koppla ihop sin roll med sin familj

Vem ansvarar för genomförandet av undervisningen?

Mia och Jenny

Vem ansvarar för dokumentationen?

Jenny och Mia

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18