👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Saker i klassrummet

Skapad 2019-10-14 11:51 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Anpassad tom mall baserad på MCLS PP Mall skapad av Silvia Margarita Cordero Padilla
Grundskola 1 Modersmål
Eleven ska utveckla följande förmågor: 1. Att prata på modersmålet 2. Att skriva på modersmålet 3. Att utveckla modersmålet 4. Att använda modersmålet i olika situationer 5. Att se skillnader mellan modersmålet och svenska. 6. Att läsa och prata om olika texter 7. Att prata om traditioner i länder där modersmål talas.

Innehåll

 

Ur skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål i Lgr11

Du ska utveckla ditt modersmål och förstärka din kultur.

Du ska kunna prata modersmål med olika människor.

Du ska kunna jobba själv eller i gruppen med dina klasskamrater.

Du ska kunna diskutera, skriva, läsa om saker som är intressanta för dig.

Du ska kunna använda olika teknik och kunna lösa problem .

Du ska kunna använda fantasi och kreativitet.

 

 Globala Målen:

Modersmålslektioner ska också behandla följande Globala Målen:

                  

 

 


Tidsplan: Vecka 41-43

 

Introduktion

Vi kommer att lära oss om saker i klassrummet och saker omkring oss, vad de heter på thai.  .

 

Vi tränar på att ställa fråga och svara på frågorna.  

Vi forsätter arbeta med konsonanter.

Vi sjunger Sawasdee sång tillsammans.

 

 

Förmågor, innehåll, arbetssätt och bedömning

Förmåga - Läsa

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
.
Läsriktning och skrivtecknens form och ljud i jämförelse med svenska
Vi tränar på att läsa thailändska konsonanter. 
Eleven kan läsa med rätt uttal
Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människorsupplevelser och erfarenheter.
Vi läser ของใช้ของหนู, och tittar på kort สิ่งของในห้องเรียน 
Eleven har utökat sitt ordförråd
Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas. Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp
.
.
     

 

Förmåga - Skriva

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen
Vi tränar på att skriva thailändska konsonanter 

Vi arbetar i övningsbok.

Eleven kan skriva en del konsonanter.

 

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse. .

.

 

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. . . .

Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

.Förmåga - Språkjämförelse

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
.
.
Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
 
.
 
   Förmåga - Tala

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Muntligt berättande för olika mottagare.
Vi tränar på att berätta/prata en lång mening kring sakerna i klassrummet .
Vi tränar på att ställa fråga med อะไร (Vad).
Vi tränar på att ställa fråga med ใช่ไหม och svara med ใช่, ไม่ใช่ (ja, nej) 
Eleven kan bygga mening och kan kommunicera med en lång mening.

Eleven kan ställa frågor och svara på lärarens frågor

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
 
.
Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. 

 

.
.Förmåga - Kultur

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

 

Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

Vi sjunger Sawadee song (เพลงสวัสดี) tillsammans.
Eleven kan sjunga och förstå exten i sången. 
Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang

 

Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.p

.
.

 

Övrigt